• Een groep enthousiaste vrijwilligers steekt haar nek uit voor Bredero's Hof, een seniorencomplex in hartje Giessenburg waar sinds kort ook dagbesteding plaatsvindt.

    Vrienden Bredero's Hof.

Vriendenstichting Bredero's Hof maakt een vliegende start

25-03-2019, 16:20 | Lezersnieuws | Erik

GIESSENBURG - Het in stand houden van een optimaal woon- en leefklimaat en het ontwikkelen van welzijnsactiviteiten: dat zijn, netjes verwoord in de notariële akte, de voornaamste doelstellingen van de net opgerichte Stichting Vrienden van Bredero's Hof. Dankzij een zogeheten Domino-bijdrage van de gemeente Giessenlanden maakt de stichting, die wordt bestuurd door een groep enthousiaste vrijwilligers, een vliegende start.

,,We gaan vol goede moed vrienden werven", aldus één van de roergangers. Een deel van hen hield in het verleden een warm pleidooi voor de realisatie van een woonzorgcentrum in Giessenburg. De (toenmalige) gemeente Giessenlanden ging daarover in gesprek met diverse partijen. ,,Dat is nog altijd gaande. We houden vertrouwen, maar ondertussen hebben we ook aangedrongen op een andere voorziening voor inwoners van Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen die een beperking hebben. Start alvast met dagbesteding!"

Dubbel plezier

Met 'we' doelt hij op het Wmo-platform, de Seniorenraad en Zedje. Zij maakten zich sterk - na steeds meer signalen uit de samenleving - en kregen hun zin. Op 2 januari ging de dagbesteding in Bredero's Hof van start. Deze is twee dagen per week open. De bezoekers maken op woensdag en vrijdag gebruik van de centrale ontmoetingsruimte van dit seniorencomplex in hartje Giessenburg.  Ze worden begeleid door verzorgend personeel van De Lange Wei, die hen op maat bedient met allerlei activiteiten waardoor ze telkens een aangename dag beleven en de mantelzorger even is ontlast. ,,Op andere dagen wordt er ook door de bewoners van Bredero's Hof en omwonenden gretig gebruik gemaakt van deze zaal. We hebben de Vriendenstichting opgericht om dit te ondersteunen. Het geld dat we ophalen besteden we aan zaken waar zowel de bezoekers van de dagbesteding plezier van hebben áls de bewoners zelf."

Actuele wensen

Het werven van vrienden (lees: donateurs) gaat zoals gezegd nu van start. De stichting verwierf al een aardig startkapitaal van € 5.000. Daarmee geeft de gemeente een financieel duwtje in de rug zodat de zaak in beweging komt. Bijna het dubbele is nodig om alle actuele wensen (waaronder de aanschaf van een groot beeld-tv) te verwezenlijken. Zowel bedrijven als particulieren kunnen voor minimaal € 10 euro per jaar vriend worden. Omdat de Vriendenstichting een ANBI-status heeft is de donatie fiscaal aftrekbaar. Zie www.vriendenvanbrederoshof.nl.