• Medewerkers, vrijwilligers en cliënten genoten woensdag van een stukje gebak om het behaalde resultaat te vieren.

Wederom gouden keurmerk voor De Lange Wei

18-02-2016, 16:01 | Lezersnieuws | De Lange Wei

Dinsdag 16 februari behaalde De Lange Wei opnieuw het PREZO Gouden Keurmerk. Deze dag toetsten vijf auditoren van stichting Perspekt, de toetsingsorganisatie in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, de kwaliteit in de gehele organisatie. "Dit is het zevende achtereen volgende jaar dat we het gouden keurmerk hebben ontvangen. Een fantastisch resultaat waar ik erg trots op ben! Het voelt echt als een kroon op ons harde werken. Dit keurmerk hebben we met elkaar behaald; door iedere dag een thuis te creëren voor onze cliënten, naar hen te luisteren, in te spelen op hun wensen en continu onze zorg en welzijn te verbeteren. Dank aan alle medewerkers en vrijwilligers", aldus mevrouw Wil Markesteijn, directeur/bestuurder De Lange Wei.

"Tijdens het eindoordeel waren de auditoren vol lof over de vele activiteiten, het werken in kleine teams, de vriendelijke en verzorgde medewerkers, de hygiëne in de locaties en de goede medezeggenschap voor medewerkers en cliënten. Kortom, ze zijn het erover eens dat wij goede, warme, betrouwbare en betrokken zorg leveren. Wel brachten de auditoren twee aandachtspunten naar voren die te maken hebben met de indirecte zorg. Ze gaven aan dat wij met meer verbondenheid en meer kracht nog betere resultaten kunnen bereiken. Wij gaan daar dan ook mee aan de slag", vertelt mevrouw Wil Markesteijn.

PREZO

Prestaties Zorg (afgekort PREZO) is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg welke helpt te sturen op Verantwoorde zorg. Stichting Perspekt heeft dit kwaliteitssysteem in 2008 ingevoerd en werkt sinds 2015 met een nieuw model. Het PREZO kwaliteitssysteem ondersteunt organisaties en professionals bij het behalen van prestaties gericht op interne kwaliteitsverbetering en vanuit cliëntenperspectief. Kwaliteit van leven staat daarbij steeds centraal.

De Lange Wei

Zorgaanbieder De Lange Wei is al ruim 60 jaar actief in de ouderenzorg. De organisatie biedt mogelijkheden op het gebied van zorg, diensten, welzijn, behandeling en services. De Lange Wei ondersteunt hiermee ouderen en mensen met functiebeperkingen in zowel een beschermde omgeving in de woonzorgcomplexen in Boven-Hardinxveld en Hoornaar als in de thuissituatie in de gemeentes Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden. In de organisatie staat de cliënt voorop en wordt ernaar gestreefd dat de cliënt door en uit zijn omgeving zoveel positieve energie put dat een gevoel van geluk ontstaat.