• Onderhoud bij het theehuis.

    Museum De Koperen Knop

ZOEKT U VRIJWILLIGERSWERK?

06-10-2017, 15:21 | Lezersnieuws | Museum De Koperen Knop

Bij Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam is plaats voor vrijwilligers. Voor een deel omdat er vrijwilligers vertrokken zijn wegens het bereiken van de leeftijd van 75 jaar. Deels gaat het ook om nieuwe functies, nodig omdat het museum in 2018 een volgende kwaliteitsslag wil maken. Reacties zijn welkom bij museumdirecteur Alida Ambachtsheer: 06-14148618.

Op dit moment zijn er vacatures voor een groot aantal verschillende functies, waaronder voor de in toerbeurt te verrichten dagelijkse werkzaamheden, zoals suppoost, baliemedewerker, toezichthouder, rondleider en dergelijke. Daarnaast zoekt het museum ook vrijwilligers, die coördinerende functies op zich willen nemen. En vrijwilligers voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan de museumtuin, aan de gebouwen en aan de museale voorwerpen. Ook zijn er heel specifieke functies.

Nieuwe vrijwilligers krijgen een interne opleiding en zo nodig is er een opleiding door derden. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt daarnaast de eerste tijd een vaste begeleider als mentor. De Koperen Knop kent een modern vrijwilligersbeleid met overlegstructuren en functioneringsgesprekken. Bij die gesprekken is nadrukkelijk sprake van een tweesporenbeleid. Het museum ziet de vrijwilligers als de ambassadeurs van haar organisatie.

Voor meer informatie en voorbeelden van om welke functies het gaat functies kunt u kijken op de website: www.koperenknop.nl. Daar kunt u ook het organogram bekijken over hoe het museum is georganiseerd en vindt u veel meer informatie over wat het museum precies is en doet en hoe het in de samenleving staat. Als u eerst een persoonlijk gesprek op prijs stelt, kunt u ook met de directeur een afspraak maken.