Zakelijk nieuws

H'VELD-G'DAM In Groot-Rijnmond steeg het aantal WW-uitkeringen met 8,7% in Drechtsteden, 7,9% in Gorinchem en 7,9% in Rijnmond naar 25.413 WW-uitkeringen. Dit ligt dicht tegen het landelijk gemiddelde van 8,1%. Seizoenseffecten droegen bij aan deze stijging. De spanning op de arbeidsmarkt blijft echter hoog, mede door de vergrijzing van het...
In een eerdere column schreef ik kort al iets over planschade: de schade die je op kunt lopen als de gemeente bijvoorbeeld een bestemmingsplan wijzigt of een vergunning verleent. De planschade wordt niet uitgekeerd als er sprake is van voorzienbaarheid. Neem bijvoorbeeld de aankoop van een woning. Als op de datum van het sluiten van de koop bekend is dat...
Advertorial
H'VELD-G'DAM Twee ondernemers, elk met een bedrijf dat totaal niet op elkaar lijkt, mogen toch dit etiket op hun onderneming plakken. Dat maakt hen...
H'VELD-G'DAM Tijdens de afgelopen maandag gehouden algemene ledenvergadering van CJBD - Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden, werd Johan den Houter door de aanwezige leden unaniem als nieuwe voorzitter gekozen. Hij volgt Harry Eskes op, die zijn voorzittersfunctie niet verlengde. Tevens werd in dezelfde vergadering aftredend bestuurslid Werner...
H'VELD-G'DAM De regio Drechtsteden-Gorinchem heeft van het rijk 22,5 miljoen euro gekregen om onder andere het onderwijs beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt in het gebied. Maar ook is de Regio Deal-subsidie voor verbetering van oevers, woningbouw en om bedrijven te laten innoveren. Het geldbedrag is samen met de provincie Zuid...
Advertorial
H'VELD - G'DAM Winkeliersvereniging De Giessenhof organiseert vrijdag 14 december van 18.00 tot 21.00 uur een pleinproeverij/kerstmarkt in Den Bogerd....
GORINCHEM We kunnen er niet omheen; de uitbraak van het coronavirus in China is wereldnieuws. Dit virus is getraceerd op een voedselmarkt in Wuhan waar vis en levende dieren worden verhandeld. Het virus kan zich ook van mens op mens verspreiden en het aantal besmette personen in China loopt op. Dit virus heeft als gevolg dat het reisadvies is...
H'VELD-G'DAM In Groot-Rijnmond daalde het aantal WW-uitkeringen in 2019 met 14,4%, dicht tegen het landelijk gemiddelde van 15,0%. Ook per beroepsgroep komen de dalingen overeen met het landelijk gemiddelde, behalve in de commerciële sector waar een sterkere daling te zien is. WW'ers zonder startkwalificatie profiteren minder van de krapte op...
Advertorial
Vlak bij de Nationaal Park De Biesbosch ligt Hardinxveld-Giessendam. Hardinxveld-Giessendam is een ideale plek om te verblijven als je het natuur- en recreatiegebied de...
H'VELD-G'DAM De Drechtstedengemeenten verlengen de samenwerking met Deal Drecht Cities tot en met 2023. Eind 2019 liepen de afspraken met Deal af. Dinsdag 14 januari ondertekenden de Drechtstedengemeenten en Deal een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor vier jaar.
H'VELD-G'DAM Op 13 januari zijn de nominaties bekendgemaakt van de prestigieuze verkiezing Bruidsfoto Award 2020. Marilyn Hansum uit Hardinxveld-Giessendam is genomineerd in de categorie Bruid.
H'VELD-G'DAM Per 1 januari 2020 gaan de Rabobanken Alblasserwaard Vijfheerenlanden en Merwestroom officieel verder als één bank, onder de naam Rabobank Lek en Merwede. Om de 'nieuwe bank' te lanceren is het van 2 t/m 10 januari feest. De bank trakteert haar leden in die week op iets lekkers.