Politiek

H'VELD-G'DAM In de toekomst mogen in Hardinxveld geen wensballonnen meer worden opgelaten. Dat staat in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De APV was sinds begin 2015 niet meer geactualiseerd en moest daarom worden ververst.
H'VELD-G'DAM De TAB wil opheldering van het college waarom in de plannen voor nieuwbouwlocatie De Rokerij toch gekozen is voor een eenrichtingsweg tussen De Buurt en de nieuwe woonwijk. Dat voorstel stuitte eerder al op verzet van omwonenden.
H'VELD-G'DAM Raadslid Robert Philippo heeft de handen niet op elkaar gekregen voor snellere en betere informatievoorziening met betrekking tot veiligheidsaspecten. Hij wil dat de burgemeester de raad en inwoners beter informeert als er veiligheidsrisico's voor het dorp worden besproken binnen de Veiligheidsregio of andere (regionale)...
H'VELD-G'DAM De gemeente en Neptune Shipyards willen de arbeidsmigranten van de scheepswerf gaan huisvesten op het terrein van Neptune zelf. Het plan om het kantoorpand aan de binnendijkse zijde van de Rivierdijk om te bouwen tot woningen, is daarmee van de baan.
H'VELD-G'DAM De gemeente wil harder optreden tegen louche bedrijven. Dat blijkt uit het nieuwe veiligheidsbeleid van Hardinxveld. In het Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019-2022, dat binnenkort door de gemeenteraad wordt behandeld, zijn drie speerpunten gekozen waar de komende jaren de nadruk op ligt. Het gaat om de aanpak van georganiseerde...
H'VELD-G'DAM De kosten van de aanleg van een nieuw riool in de zuidwesthoek van Boven-Hardinxveld vallen een stuk hoger uit dan vooraf begroot. De gemeente heeft 650.000 euro extra nodig om de werkzaamheden af te ronden, naast de ruim 3,3 miljoen euro die er al voor was uitgetrokken.
Extra debat over jeugdhulp
DEN HAAG Het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland is bekend. De komende vier jaar zetten CDA, VVD, ChristenUnie en SGP, GroenLinks en PvdA zich in om Zuid-Holland beter te maken. "Elke dag beter", zo luidt de titel van het coalitieakkoord. Het CDA is verheugd met het resultaat van de onderhandelingen.
  •