• Katy van Houwelingen

'Deltawerken Hardinxveld-Giessendam gaan nu echt van start'

De afgelopen weken vlogen de weercodes rood, oranje en geel ons weer om de oren. De inwoners in de wateroverlast gebieden binnen onze gemeente worden dan gelijk weer onrustig en denken dan: het zal toch weer niet? Een begrijpelijke gedachte, want de impact en de gevolgen van de wateroverlast zijn fors en niet te onderschatten. Men zegt dat het allemaal met de klimaatsverandering te maken heeft.

Bij deze weersverwachtingen komen de inwoners direct in actie. Dat hebben wij als T@B zelf bij een rondgang kunnen constateren. Pompen worden aangezet, schotten voor de deuren geplaatst, tuinen zijn aangepast en ja er zijn zelfs wateropvangputten in de voortuin geplaatst.

Hardinxveld-Giessendam moet geen 'Venetië' van het noorden worden. Daarom is er een maatregelenpakket opgesteld om de wateroverlast bij hoos-/piekbuien te beperken. De formaliteiten zijn nu bijna in orde, zelfs het calamiteitenplan is klaar en de lening funderingsherstel wordt op 30 juni a.s. aan de gemeenteraad voorgelegd. Al deze maatregelen en plannen zijn in goed overleg tussen het Waterschap, de gemeente en de tomeloze inzet van de bewonersvereniging Nieuweweg en de commissie Wijk Over 't Spoor tot stand gekomen. Het toverwoord: COMMUNICATIE.

De code is nu groen voor het starten van de werkzaamheden. Wat de werkzaamheden precies inhouden en de planning hiervoor kunt u lezen op www.hardinxveld-giessendam.nl De T@B heeft aan de projectleider wateroverlast voorgesteld om via bijvoorbeeld een app of op de gemeentelijke website regelmatig foto's te tonen van de werkzaamheden.

Hardinxveld-Giessendam is een van de eerste gemeenten in ons land die deze vorm van wateroverlast aanpakt. De ultieme test, voor wat de maatregelen in de praktijk betekenen, zal er pas komen bij de volgende hoos-/piekbuien, maar laat dat soort buien maar wegblijven.

Heeft u vragen of wilt u andere zaken met de T@B delen dan kunt u altijd terecht bij onze raadsleden en op ons fractiespreekuur. De T@B is er immers voor iedereen!

Guus van den Bosch

Raadslid T@B