Halverwege

We zijn nu halverwege de raadsperiode 2014-2018. T@B en SGP, als grootste fracties, hebben na de verkiezingen van 19 maart 2014, na constructieve onderhandelingen, op 22 april een coalitieprogramma gepresenteerd, getiteld: "Voor een daadkrachtig en solide beleid!".

Het college van B&W, met twee parttime wethouders van de T@B en één fulltime wethouder van de SGP, heeft vervolgens het coalitieprogramma omgezet in een collegeprogramma, getiteld: "Krachtige samenleving, slagvaardige gemeente". Burgemeester Augusteijn volgde op 4 augustus 2014 burgemeester Blase op. In de raad volgde SGP-er Arie van den Berg op 31 maart jl. Jasper de Jong op. De samenwerking in de coalitie verloopt in goede harmonie.

Halverwege deze raadsperiode kunt u constateren dat er al veel tot stand is gekomen. Sommige zaken zijn door vorige colleges voorbereid. Het huidige college pakt daarop krachtig door en heeft nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. We noemen de nieuwe zorgtaken, bouw sporthal Boven-Hardinxveld, politiesteunpunt en sociaal team, aanstelling bedrijfscontactfunctionaris, Klant Contact Centrum, nieuwe regels leerlingenvervoer, hondenbeleid, woningbouw Morgenslag, Oranjebuurt, FORTe en De Nieuwe Buurt, bouw de Giessenhof en Tiendwaert, herinrichting ABS, aanpak wateroverlast, herstructurering gemeentehaven, renovatie Peulenstraat e.o. Een slagvaardige gemeente! Niet dan?

De discussie over de bestuurlijke toekomst heeft geleid tot het besluit tot samenwerking met de Drechtsteden. Zo blijven we een zelfstandige en bestuurskrachtige gemeente. Als gevolg van dit besluit mogen we in november a.s. weer een vaste burgemeester tegemoet zien. De SGP wil lokaal de belangen van haar burgers, in samenwerking met de raad, naar eer en geweten en vanuit Zijn Woord blijven behartigen. Solide beleid! Ja toch?

Jan de Vos, raadslid SGP