• Katy van Houwelingen

Hondenpoep, bah!

Hoe krijgen we nog meer hondenpoep van de straat en de grasvelden waar kinderen willen spelen?

Achtergelaten hondenpoep is landelijk één van de grotere ergernissen. Ook in onze gemeente zijn er veel klachten. Ondanks de opruimplicht beseffen enkele hondenbezitters niet de noodzaak en wat voor overlast dit veroorzaakt bij het binnenlopen met poep aan de schoenen in scholen, winkels, sportaccommodaties, woningen en bedrijven. Wat te denken van de plantsoenmedewerkers als ze aan het maaien zijn. De poep vliegt hen om de oren.

Deze hondeneigenaren verpesten het voor degenen die zich wel aan de opruimplicht houden.

In het coalitieprogramma van de T@B en SGP is de afspraak gemaakt, dat er nu eindelijk eens een hondenbeleid komt. Toezeggingen zijn er om nagekomen te worden, ook door dit college.

Overleg tussen hondenbezitters, omwonenden en gemeente hebben geleid tot het gezamenlijk opstellen van een proef in het Westpark. Meer afvalbakken, het plaatsen van dispensers met hondenpoepzakjes, een uitrengedeelte, maaiaanpassingen, enz. Het resultaat is bemoedigend. Er zijn nagenoeg geen drollen meer te vinden. In januari bij een afrondend overleg tussen betrokkenen heeft dit genoeg mogelijkheden gegeven voor het opstellen van een beleid. De proef kan omgezet worden naar toepassing en beleid in de hele gemeente.

Het succes valt of staat met de medewerking van de "baasjes". De hond zelf kan hier niets aan doen.

Veel hondenbezitters roepen op om meer en hogere straffen uit te delen. Als T@B willen we juist dat iedereen meewerkt en geen sancties nodig zijn. Elkaar aanspreken moet kunnen.

"Met een zakkie en een bakkie moet het lukken."

"Kleine moeite."

Johan van Wijngaarden

Raadslid T@B en hondenbezitter