• Katy van Houwelingen

Verenigingen: subsidietrekkers of bouwstenen

In begroting 2015 schrijft het college van burgemeester en wethouders de volgende zin: "Subsidiëring is een geldelijke ondersteuning van overheidswege. Het is dan ook de vraag of het verstrekken van subsidies nog wel bij de huidige tijdsgeest past. Vele verenigingen en instellingen gebruiken die jaarlijkse subsidie om het gat in de begroting te dichten. Dit past niet bij het uitgangspunt van eigen verantwoordelijkheid nemen."

Onze fractie schrok nogal van deze zin. Wij kijken namelijk heel anders naar verenigingen en instellingen. Wij kennen bijvoorbeeld buurttoezicht, de stichting intocht Sinterklaas, kringloop de Cirkel en de voedselbank als organisaties die veel meer doen als dat je op basis van subsidies mag verwachten (als deze door de gemeente al verstrekt worden). Binnen deze organisaties zijn, net als bij al die organisaties die ik niet noem, heel veel mensen belangeloos actief. Mede door deze inzet is onze dorpsgemeenschap zoals hij is en wordt onze dorpsidentiteit gebouwd.

Uit al de activiteiten die verenigingen ontplooien spreekt de kracht van de Hardinxveld-Giessendamse samenleving. Een kracht waar de ChristenUnie trots op is!

Onze inzet in het debat zal zijn om deze kracht te behouden en waar mogelijk nog verder te versterken. Wij willen dit bereiken door te werken vanuit het begrip vertrouwen. Vanuit die positieve kracht kunnen politiek en verenigingen elkaar versterken.

Cor van Vliet, raadslid ChristenUnie