• Katy van Houwelingen

'Wij zijn kwetsbaar'

Wij zijn kwetsbaar. Angst voor terreur maakt ons onnodig kwetsbaar. De samenleving wordt ruwer. In het verkeer wordt op elkaar gescholden. Wij groeten elkaar minder. Het CDA staat, vanuit christelijk-geïnspireerde politiek, achter Hardinxveld-Giessendammers die kwetsbaar zijn.

Het CDA is solidair met de inwoners die echt een rolstoel, een traplift of een plek in een logeerhuis nodig hebben. Dat geldt ook voor stageplekken voor mensen die moeilijk aan het werk kunnen komen. Een vaste dagritme en het gevoel van ''erbij horen'', maakt je minder kwetsbaar. Wij zijn heel benieuwd hoe de nieuwe taken zorg, jeugd en werk in 2015 uitgepakt hebben. Het geld dat het Rijk voor deze nieuwe sociale taken naar het gemeentehuis heeft overgeheveld, moet er voor kwetsbare inwoners altijd blijven.

Afgelopen zondagavond zijn wij opgeschrikt door het bericht van 3 overleden jonge verkeersslachtoffers in Putten en Gorinchem. Zo maar, in eens. Een vreselijk bericht voor de ouders. Het geeft aan hoe kwetsbaar scholieren in het verkeer zijn. Niet echt veilig is de Rivierdijk ter hoogte van de scheepswerven. Het CDA wil meer veilige fietsroutes naar scholen.

De woningmarkt is lang kwetsbaar geweest. Gelukkig trekt de markt aan. Je ziet in Morgenslag en de Blauwe Zoom woningen gebouwd worden. Voor iedereen: voor starters en gezinnen. Een bepaald deel voor nieuwe huur- en koopwoningen dient er volgens CDA altijd te blijven. Jongeren dienen niet onnodig in Sliedrecht of Gorinchem te moeten wonen omdat daar meer sociale woningbouw is.

Het ambt van burgemeester is ook kwetsbaar. Een belangrijk ambt, Hardinxveld heeft een stabiel gemeentebestuur nodig. Juist in landen waar vluchtelingenstromen op gang komen, zie je dat besturen erg kwetsbaar zijn. Samen leven doe je met elkaar.

Timon van Zessen, burgerlid CDA