• Dorpsquiz Hagi

    Richard van Hoek Fotografie

2017: Feestelijkheden afgewisseld met misère

H'VELD-G'DAM Hardinxveld-Giessendam had dit jaar wat te vieren. En gevierd werd het. Een maand lang en nog een beetje. Bij de haven, op de damsluis, in de Wielewaal en bij de Koperen Knop. Overal was wel iets te doen in 2017. Een heugelijk jaar, waarin feestelijkheden werden afgewisseld met misère en dat ook startte in mineur.

door Ward den Besten

BRAND In ieder geval voor een aantal ondernemers op industrieterrein Nieuweweg, dat op de vooravond van oud en nieuw veel bloed zweet en tranen in vlammen zag opgaan. Een grote brand trof FlexiVers en ook het achterliggende pand van Van Hoften Installatietechniek raakte zwaar beschadigd. Bij de fruitleverancier werd alles uit de kast getrokken om de eerste week van het nieuwe jaar nog op tijd te kunnen leveren. Ook bij Van Hoften zetten ze de schouders eronder en binnen een jaar was de feestelijke opening van een spiksplinternieuw pand, die zo nog een gevierd jaar hadden.

WATER Dat geldt in zekere zin ook voor de bewoners aan de Nieuweweg. In oktober opende wethouder Theo Boerman officieel het nieuwe gemaal bij bouwmaatschappij Merwestreek. Het afvoergemaal is een van de belangrijkste en laatste maatregelen van een reeks die de gemeente en het Waterschap hebben getroffen om wateroverlast tegen te gaan. Nog voor de officiële opening werd hij al een keer in gebruik genomen, zodat in september omwonenden niet nog eens kans liepen op natte voeten. Een succes zo bleek, maar de toekomst zal uitwijzen of de problemen structureel zijn verholpen.

Op het gebied van verkeersoverlast kunnen de bewoners van de Nieuweweg nog geen feestvieren. De gemeente is weliswaar met ze in gesprek geweest om de problemen aan te horen. Maar eer een oplossing is gerealiseerd voor het denderende vrachtverkeer is een nieuw decennium reeds begonnen.

Niet alleen hebben inwoners te maken met wateroverlast. Dit jaar bleek ook het Waterschap daarmee te kampen op de Giessen. Of beter gezegd met bootoverlast of steigeroverlast. Hoe dan ook, het Waterschap ontvouwde begin najaar een plan om een doorvaartbreedte vast te stellen. Dat gaf beroering. Omwonenden zijn nog niet jarig en moeten in afwachting van een definitief besluit hopen dat hun steigers en bootjes niet in de weg liggen.

JEBROER Beroering veroorzaakte ook een gepland optreden van Jebroer in de feestweek rond Koningsdag. Het leverde veel heisa op toen een aantal inwoners zich kritisch uitliet over zijn teksten. Voor- en tegenstanders spraken zich uit. Stichting Het Vierspan besloot uiteindelijk het optreden af te blazen. Landelijke media pikten het op en op de redactie van het AD lustten ze er wel pap van. Een kleine rel was geboren. Het Oranjefeest verliep verder zonder problemen, maar wel met een valse start.

SUBSIDIE Twee maanden later uitten sportverenigingen hun onvrede over een rapport over zogeheten indirecte subsidies. Daarin stond het verschil beschreven wat sportclubs aan huur betalen en wat de gemeente kwijt is aan onderhoud van de sportaccommodaties. De rekenmethode klopte niet en de gemeente had niks met hun inbreng gedaan, vonden de verenigingen. Ook in de gemeenteraad werd het rapport bekritiseerd, maar volgens het college hadden de media er een draai aan gegeven. Het rapport werd uiteindelijk maar 'ter kennisgeving aangenomen'.

AVRES In de tussentijd was de sfeer tussen de gemeente en de sociale dienst Avres al even gemoedelijk. Ze konden het niet eens worden over het bedrag dat Hardinxveld moet betalen om uit te treden. Avres eiste een miljoen euro meer dan de gemeente bereid was te betalen. De provincie moest uitkomst bieden en berekende zelf een schappelijk bedrag, waarop na lang overleg ook Avres en de gemeente dat advies overnamen.

Hardinxveld verlaat Avres vanwege de toetreding tot de Drechtsteden. Dat gebeurt vanaf het nieuwe jaar. Het invlechten verloopt naar verluidt soepel en de kosten blijven enigszins binnen de perken. Zeker dat laatste is mede te danken aan de kritische houding van de oppositie. Vooral het financiële plaatje baarde de oppositiepartijen zorgen en weerhield ze ervan om twee jaar geleden in te stemmen met toetreding.

VVD EN PVDA Onlangs legden de oppositiepartijen onbewust nog iets bloot, waardoor opnieuw getwijfeld kan worden aan de keus voor Drechtsteden. Die was vooral ingegeven om niet ten prooi te vallen aan gemeentelijke herindeling. Een zelfstandig Hardinxveld-Giessendam weet zich gered onder de vleugels van de Drechtsteden. Maar de gemeenschappelijke regeling kan niet alle problemen van een kleine gemeente verbloemen. Met het failliet van de VVD - die komende gemeenteraadsverkiezingen niet meedoet - en het bijna failliet van de PvdA, rijst de vraag of de relevantie van de zestigjarige fusiegemeente nog standhoudt. Ondanks de uitbundige viering ervan.

Als partijen geen leden meer kunnen werven en daardoor niet mee kunnen doen, verschraalt de democratie. Zonder oppositie geen debat en zonder debat geen democratie. Ook al houden de coalitiepartijen de rijen nog zo gesloten en kan de oppositie amper een vuist maken, die laatste houdt op zijn minst de boel scherp.

Dat vanaf januari een groot aantal besluiten buiten het gemeentehuis wordt genomen, komt de transparantie ook niet ten goede.

Een verklaring voor het niet kunnen vinden van kandidaat-raadsleden kan niet alleen worden gezocht in de landelijke prestaties van de desbetreffende partijen. Ook de tijd die raadsleden aan het werk kwijt zijn, kan niet de belangrijkste factor wezen. Daar komen ze pas achter als ze het eenmaal zijn. Een simpelere verklaring zou het inwoneraantal kunnen zijn.

Waar het ook nog op kan duiden is dat de onvrede binnen de gemeente niet groot is. In ieder geval niet groot genoeg om mensen politiek te mobiliseren. Dat is dan een pluim voor het zittende bestuur.

Zestig jaar Hardinxveld-Giessendam werd groots gevierd, maar de vraag is, of zou moeten zijn, of er nog zestig jaar aan moet worden vastgeplakt. Binnen de Drechtsteden wordt de vorm van het samenwerkingsverband opnieuw tegen het licht gehouden. Dat kan zowel gunstig als ongunstig uitpakken voor Hardinxveld-Giessendam, dat de 65 nog wel zal halen. Want verandering heeft tijd nodig en het blijft eenmaal politiek.