• Rivas Zorggroep

'Aan de top staan, schept verplichtingen'

GORINCHEM Het Beatrixziekenhuis mag zich een jaar lang de beste van Nederland noemen. Een titel die niet uit de lucht komt vallen aangezien het Beatrix vorig jaar ook een topscore behaalde in het onderzoek van Elsevier. Je vraagt je af of er nog wel iets te verbeteren valt.

door Erik de Bruin

Het beste ziekenhuis van Nederland: Hoe voelt dat? ,,We zijn natuurlijk heel trots. Kwaliteit loont. De basis moet goed zijn om hoog te kunnen eindigen. We hechten hier grote waarde aan. In vergelijking met andere testen van het Algemeen Dagblad is dit onderzoek, net als de lijst die Elsevier elk jaar samenstelt, niet gebaseerd op smaak, maar op cijfers en feiten. Daar kunnen we met recht mee pronken, al leveren we die cijfers en feiten uiteraard met een ander doel aan de inspectie."

Hoe voelt het voor u persoonlijk? U bent op 1 juni aangetreden als directeur. Dit moet voor u een heerlijke binnenkomer zijn.

,,Dat is het zeker. Wat ik als prettig ervoer tijdens de sollicitatieperiode is dat er zo serieus met kwaliteit en patiënten wordt omgegaan. Het is de uitdaging dat vast te houden."

Je zou denken dat u een geoliede machine aantrof. Was dat ook zo?

,,Ja, hoewel het overal altijd beter kan, loopt het hier inderdaad heel goed. Het mooiste is dat mensen steeds willen blijven verbeteren. Ondanks én dankzij de hoge notering voelen zij dat echt zo."

'Dit bevestigt dat we op de goede weg zijn', zei Kees Heijblom van de Raad van Bestuur bij de uitreiking van de plaquette. Is dat niet een beetje bescheiden? Het opinietijdschrift Elsevier schaalt jullie ook in bij de beste ziekenhuizen.

,,Bescheidenheid siert de mens. En je mag best weten dat we hier zo trots zijn als een pauw. Maar kwaliteit komt niet vanzelf. Het is en blijft een proces van continu verbeteren."

Als je hoog rijst, kun je ook diep dalen. Zie de nummer 71 die in 2015 nog als derde eindigde. Hoe voorkom je dat? Hoe blijf je aan de top?

,,Dat is de kunst. We genieten van deze erkenning, maar rusten niet op onze lauweren. Je hoeft immers niet ziek te zijn om beter te worden. Aan de top staan, schept verplichtingen en zo wordt dat ook gevoeld. We houden als beste ziekenhuis van Nederland grote aandacht voor de verbetering van onze zorgverlening. We gaan daarbij voor meer eigen regie voor onze patiënten, bijvoorbeeld met het cliëntportaal waarbij ze inzage hebben in hun eigen behandelgegevens. Verder bieden we handvatten die nodig zijn om écht samen met de dokter te kunnen kiezen voor de voor hen beste zorg."

Heijblom sprak over de principes van Planetree die jullie hanteren. 'Als basis voor mensgerichte zorg.' Dat klinkt een beetje hol. Wat verstaan jullie onder mensgerichte zorg en hoe geven jullie daar op de werkvloer handen en voeten aan?

,,Om het in één zin te zeggen blijven onze professionals zich steeds afvragen: Hoe zou ik de zorg voor mezelf of voor een vriend of familielid willen? Waar ons kwaliteitssysteem feitelijk voor de harde criteria staat, staat Planetree meer voor de, tussen aanhalingstekens, zachte kant. Bijvoorbeeld met het stimuleren van meer eigen regie voor patiënten door samen te beslissen over wel of niet een behandeling en welke behandeling dan het beste aansluit om een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven te bereiken."

Meten jullie of patiënten tevreden zijn en zo ja wat zijn daar de uitkomsten van?

,,Ja, de afgelopen jaren hebben we steeds de patiënttevredenheid gemeten. Over 2015 was het gemiddelde een 8,1. Daar zijn we heel blij mee. Punten die uit de meting komen, koppelen we altijd terug naar de afdelingen voor verbeteracties. Op dit moment kijken we hoe we het patiënttevredenheidsonderzoek nog eenvoudiger en laagdrempeliger kunnen maken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om suggesties in te sturen via onze website. Ook die komen terecht bij de betreffende afdelingen en personen. Verder kan iedereen zijn of haar mening kwijt op ZorgkaartNederland.nl. Ook dit zijn beoordelingen waar we serieus rekenschap van nemen."

Hoe zit het met de financiële uitdagingen waar jullie een jaar geleden over spraken? Zijn die overwonnen? Is het ziekenhuis nog steeds gezond?

,,We zijn een financieel gezond ziekenhuis. Wel blijven er, net als voor alle andere ziekenhuizen, financiële uitdagingen. Als je het over financiën en kwaliteit hebt: voor beide geldt dat je keuzes moet durven maken. Al jaren geleden hebben wij ervoor gekozen om brede basiszorg te leveren. Dat geldt overigens voor het overgrote deel van de zorg die in Nederland wordt geleverd. Heel ingewikkelde operaties, zoals slokdarmoperaties, doen we hier niet, maar voor aandoeningen als borstkanker kunnen mensen uitstekend bij ons terecht omdat we daarvoor samenwerken met academische ziekenhuizen. Gelukkig hebben we een hoop investeringen al gedaan, zoals een nieuw kwaliteitssysteem, een elektronisch patiëntendossier en een eigentijds gebouw."

'Patiënten ondanks minder financiële ruimte meer bieden door doelmatig te handelen', werd toen gezegd. Kennelijk is dat gelukt, maar hoe dan?

,,Daar zijn we nog steeds mee bezig. Doelmatig en tegelijkertijd kwalitatief handelen blijft een uitdaging. Voorheen was het bijvoorbeeld gebruikelijk om mensen die bij de cardioloog waren geweest standaard terug te laten komen voor een afspraak op de polikliniek. Voor bepaalde aandoeningen blijkt dat niet nodig. Door goede afspraken te maken met de huisartsen - inclusief nieuwe protocollen en extra scholing - blijkt het mogelijk en verantwoord om bepaalde vervolgzorg niet meer in het ziekenhuis te leveren."