• Opruimen Cabomba

    Richard van Hoek Fotografie

Aanpak woekerende waterplanten in Hardinxveld

H'VELD-G'DAM Ook de komende zomer gaat Waterschap Rivierenland de Waterwaaier en andere woekerende waterplanten weer bestrijden. De planten komen voor in wateren in Hardinxveld-Giessendam. Zonder bestrijding kunnen watergangen volledig dichtgroeien. Door massale aanwezigheid van deze planten vermindert de waterkwaliteit, wat nadelig is voor het overige waterleven. Daarnaast zijn ze hinderlijke voor de pleziervaart en zwemmers.

Een eerste inspectie door duikers, eind mei, laat zien dat de planten beperkt aanwezig zijn in de Buiten-Giessen in Hardinxveld. De bestrijding ervan in 2014 lijkt effect te hebben gehad. Het waterschap houdt ter plaatse de ontwikkeling van de waterplanten nauwlettend in de gaten.Ervaringen met de bestrijding in voorgaande jaren laten zien dat uitroeiing niet haalbaar is. Er blijven altijd wat plantenresten achter, die het jaar erna weer volop kunnen uitgroeien tot een ware plaag. Wat wél haalbaar is, is het onder controle houden van de problematiek.

De Waterwaaier (ook wel bekend als Cabomba) veroorzaakt samen met andere woekerplanten al een aantal jaren overlast op de Vaarsloot en de Buiten-Giesen bij Hardinxveld-Giessendam. De plant kan 5 cm per dag groeien. Zonder ingrijpen zouden de planten deze hele watergang overwoekeren en zich verspreiden naar de Giessen. Andere woekerplanten die er zijn aangetroffen zijn hetOngelijkbladig Vederkruid en Egeria.