• Aantal misdrijven is gedaald

    Politie

Aantal delicten stijgt in Hardinxveld

HVELD-GDAM Het lukt de politie in Hardinxveld maar met moeite om de veiligheidsproblemen aan te pakken. Het aantal gestolen fietsen is in 2017 weliswaar gedaald, maar dat is een van de weinige themas waarop beter wordt gescoord dan in 2016, blijkt uit de jaarlijkse Gebiedsscan Criminaliteit en Overlast. De politie heeft zelf echter niet het gevoel dat het hen boven het hoofd groeit.

Het aantal woninginbraken steeg van 26 in 2016 tot 32 vorig jaar. Bij dertien daarvan bleef het bij een poging. Veertig keer werd in een auto ingebroken tegenover 34 keer in 2016 en het aantal bedreigingen steeg van vijf naar elf.

Daar staat een daling van het aantal fietsdiefstallen tegenover. Vorig jaar zijn 24 fietsen weggenomen. In 2016 waren dat er nog 47, al was dat jaar wel sprake van een forse stijging. Ook het aantal winkeldiefstallen daalde tot zeven. Het laagste aantal in de afgelopen vier jaar.

Politieagenten Frederiek Schouwenaar en Sander Wiemans lichtten de cijfers donderdag in de gemeenteraad toe. Ze geven aan dat vanwege de ligging van Hardinxveld sommige vormen van criminaliteit lastig zijn te bestrijden. Via de A15 kunnen boeven gauw hun slag slaan in het dorp. Mobiel banditisme, noemt de politie dat.

Door het personeelstekort wordt bij de politie ook kritischer gekeken naar de inzet van agenten, zegt Schouwenaar. Dat betekent dat de politie minder zichtbaarder is en gerichter langsgaat bij plekken waar vaker iets gebeurt. ,,De tijd dat de agent even op zijn fiets stapte is voorbij," zegt ze.

Om de veiligheidsproblemen het hoofd te bieden wordt steeds meer de samenwerking gezocht met de gemeente, bedrijven en particuliere initiatieven zoals Buurttoezicht. ,,We proberen elkaar zo goed mogelijk te informeren, " zegt burgemeester Dirk Heijkoop. ,,We hebben daar goede resultaten mee bereikt. We laten dat niet los. De gemeente huurt zelf extra ambtenaren uit Gorinchem in om op het parkeerbeleid te handhaven."

Via verschillende campagnes blijft de politie inzetten op preventie. Ouderen waren vorig jaar negen keer slachtoffer van babbeltrucs, waarmee boeven zichzelf de woning inpraatten. Die groep wil de politie beter voorlichten.

Ook gaat de politie zich richten op de ondermijnende criminaliteit, daar waar de boven- en onderwereld samenkomen. Inwoners wordt gevraagd het te melden als het ergens niet pluis is. Volgens Wiemans is er momenteel namelijk weinig zicht op ondermijning. ,,Het is vooral een onderbuikgevoel."

De politie wil bijvoorbeeld meer zicht krijgen op de activiteiten in het havengebied en op industrieterreinen. Ook zogenoemde spookwoningen, waarvan niemand weet wie er precies woont, gaat de politie onder de loep nemen.