Actie luxe verzuim 2016

HOORNAAR Leerplicht gaat luxe verzuim op basisscholen in de gemeenten Molenwaard, Zederik, Giessenlanden en het buitengebied van Leerdam controleren. Op 19 februari, de laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie, zullen medewerkers van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd) deelnemende basisscholen bezoeken en een extra controle uitvoeren op ongeoorloofd verzuim.

De laatste schooldag voor de voorjaarsvakantie is bekend vanwege de vele verzuimmeldingen. Om zichtbaar te zijn in de gemeenten heeft Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) een preventieve actie opgezet in de vorm van een extra controle op ongeoorloofd verzuim. Deze controle vindt plaats in de ochtend van vrijdag 19 februari op scholen voor het basisonderwijs in Molenwaard, Giessenlanden, Zederik en het buitengebied van Leerdam. Zowel de scholen als LVS vinden het belangrijk dat leerlingen optimaal gebruik maken van hun 'leerrecht', ook op de laatste dag voor een schoolvakantie. Ouders worden daarom geïnformeerd over de actie op 19 februari.

Elke school krijgt bezoek van twee medewerkers, die alle klassen bezoeken om vast te stellen welke leerlingen niet aanwezig zijn. Om de actie te bespoedigen wordt van de scholen verwacht dat er voor de medewerkers van LVS een lijst klaar ligt met de gegevens van de afwezige leerlingen met bijbehorende verblijfadressen, telefoonnummers en reden van afwezigheid. De reden van afwezigheid wordt gecontroleerd.

Na het schoolbezoek worden de ouders/verzorgers van niet aanwezige leerlingen benaderd. Indien er sprake is van ongeoorloofd of luxe verzuim krijgen de ouders/verzorgers een sanctie opgelegd. De betreffende school ontvangt hiervan een afschrift.