• Stichting Buitenhof

Huis aan Huis collecte Stichting Buitenhof

H'VELD-G'DAM In de week van 9 t/m 14 december gaan de collectanten voor Stichting Buitenhof weer langs de deuren met de collectebus. Stichting Buitenhof beheert in Buitendams een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Een collecte blijft hard nodig om de bewoners de juiste woon- en leefomgeving te bieden. Collectant gemist? Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL 68 RABO 001551 69 343 t.n.v. Stichting Buitenhof.