• Agnes Klaren, de nieuwe directeur/bestuurder van De Lange Wei

    De Lange Wei

Agnes Klaren nieuwe directeur/bestuurder De Lange Wei

H'VELD-G'DAM Agnes Klaren start maandag 22 augustus officieel als directeur/bestuurder van De Lange Wei. Na een goede overdracht en tijd om mee te lopen met medewerkers, vrijwilligers en cliënten, neemt zij het stokje over van Wil Markesteijn. Wim de Ruiter, voorzitter Raad van Toezicht De Lange Wei, vertelt: ,,De afgelopen 10 jaar zette Wil Markesteijn zeer goede resultaten neer en liet zo de organisatie groeien tot een parel van Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden. Met de komst van Agnes Klaren willen we als Raad van Toezicht deze lijn doorzetten. We heten haar dan ook van harte welkom in onze organisatie."

Agnes Klaren deed jarenlange ervaring op in diverse (leidinggevende) functies bij het Albert Schweitzer Ziekenhuis. Ze is opgeleid als hbo Verpleegkundige en Gezondheidswetenschapper en deed vorig jaar een opleiding om bestuurder te worden. Na een stage bij BrabantZorg zocht ze een bestuurdersfunctie in de ouderenzorg. Klaren: ,,In de ouderenzorg gebeuren veel goede dingen en is veel te doen. Met mijn kennis en expertise vanuit het ziekenhuis wil ik hier graag aan bijdragen. Anders dan in het ziekenhuis heb je door de langdurige zorg veel intensiever contact met de cliënt. Door liefdevolle zorg te leveren en betrokken te zijn bij de cliënten voeg je echt iets toe aan hun leven. Dat is zo waardevol."

De eerste twee weken van augustus liep Agnes Klaren mee met medewerkers en teams om zo de organisatie en het dagelijkse ritme te leren kennen. Klaren: ,,Het is fijn dat ik de tijd kreeg van Wil Markesteijn om echt twee weken mee te lopen en we de weken tot haar afscheid besteden aan verdere overdracht. Ik werd met een warm welkom onthaald. Alle medewerkers zijn bereid om veel uit te leggen en laten trots alles zien. Ik merkte direct dat de medewerkers en vrijwilligers heel liefdevol zijn richting cliënten en met veel energie en zorg hun werk doen."

De nieuwe bestuurder neemt de komende periode de tijd om de organisatie echt goed te leren kennen. Klaren: ,,Ik vind het belangrijk om de tijd te nemen om mij te oriënteren. Dan kan ik ook goed beoordelen wat er goed gaat en waar punten liggen die we eventueel kunnen verbeteren. Wat ik in ieder geval voor ogen heb, is het kwaliteitsniveau minimaal op dit niveau te behouden. Het liefst nog een stapje beter. Leren en verbeteren zijn namelijk met mij verbonden. Wel is het best een uitdaging om Wil Markesteijn op te volgen. Ze heeft erg goed werk geleverd de afgelopen 10 jaar."