• Archief BDUmedia

Akkoord over nieuwe samenwerking Drechtsteden

H'VELD-G'DAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft groen licht gegeven voor een nieuwe samenwerkingsvorm van de Drechtsteden. De gemeenteraad ging donderdag unaniem akkoord met de voorstellen uit het eindrapport van commissie-Deetman voor een afgeslankt Drechtstedenmodel. De thema's wonen, werken en bereikbaarheid komen primair bij de zeven gemeenten van de Drechtsteden te liggen. Dat gaat ten koste van de bevoegdheden van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur.

Onder leiding van oud-minister Wim Deetman heeft een voorbereidingscommissie zich het afgelopen jaar gebogen over hoe het anders moet binnen de gemeenschappelijk regeling. De commissie was in het leven geroepen naar aanleiding van het rapport-Berenschot dat Dordrecht heeft laten opstellen. Daarvan was de conclusie dat de Drechtsteden niet op ieder gebied evengoed functioneert.

Het ontbreekt de regio aan daadkracht om bijvoorbeeld voldoende huizen te bouwen en banen te creëren. Zo blijft de bevolkingsgroei van de Drechtsteden structureel achter bij die van de overige Randstadregio's. De commissie spreekt tevens van een ,,disbalans in de bevolkingssamenstelling (teveel lager opgeleiden), de werkgelegenheid (te weinig hooggeschoolde banen) en de woningmarkt (te weinig hoog segment)''. Volgens Deetman zet dat ,,de toekomst van grootstedelijke voorzieningen en de leefbaarheid in de gehele regio'' onder druk.

Om die reden stelt de commissie voor om de ruimtelijk-economische taken (wonen, werken en bereikbaarheid) neer te leggen bij de zeven gemeenten. Voor elk thema wordt een werkgroep gevormd, waarin de betrokken wethouders van de Drechtstedengemeenten samenwerken. Uit hun midden kiezen ze een voorman, een zogenoemde 'trekker', die de samenwerking op dat thema moet aansturen.

Dat betekent niet dat de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur volledig los komen te staan van deze thema's. De regionale visie die door de Drechtraad is opgesteld, blijft leidend. In deze Groeiagenda is bijvoorbeeld afgesproken dat in 2030 in de Drechtsteden 25.000 extra woningen en 30.000 extra arbeidsplaatsen zijn gerealiseerd. De werkgroepen zijn in de eerste plaats bedoeld om de Groeiagenda te realiseren.

De zeven gemeenteraden bepalen echter zelf wat ze hier aan kunnen bijdragen. De wethouder neemt dat vervolgens mee naar de werkgroep, waar een en ander wordt afgestemd met de regionale doelstellingen. De 'trekker' informeert vervolgens ieder halfjaar de Drechtraad en de colleges van burgemeester en wethouders over de voortgang en schuift aan bij vergaderingen van het Drechtstedenbestuur.

Ook op andere gebieden kunnen werkgroepen worden gevormd. En niet alle zeven gemeenten hoeven daar per se aan deel te nemen. Zo stelt de commissie een werkgroep voor die de ontwikkeling van het spoorgebied van Dordrecht en Zwijndrecht moet vormgeven, waar alleen die twee gemeenten zitting in nemen. Ook voor het thema duurzaamheid ziet de commissie op termijn een mogelijkheid om een werkgroep te vormen. De huidige samenwerking binnen de Drechtsteden blijft voor het sociaal domein verder gehandhaafd.

Wethouder Theo Boerman is blij dat de raad heeft ingestemd met het voorstel van commissie-Deetman. Volgens de wethouder neemt dit de onduidelijkheid weg over de bevoegdheden binnen de Drechtsteden; óf de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur zijn verantwoordelijk, óf de gemeenteraden en de colleges. ,,En niet alle twee een beetje, want dat was wel het geval.''

Voordat de nieuwe samenwerkingsvorm er komt, moeten ook de andere gemeenteraden akkoord gaan.