• BDUmedia

'Alcoholgebruik jongeren gaat de goede kant op'

H'VELD-G'DAM Het gaat de goede kant op met het alcoholgebruik onder jongeren in Hardinxveld-Giessendam. Die conclusie trekt het college op basis van cijfers van de afgelopen jaren. Iedere vier jaar moet het alcoholbeleid opnieuw worden vastgesteld. In het nieuwe Preventie- en Handhavingsplan Alcohol voor 2017 tot en met 2021 stelt het college de raad voor om door te gaan op de ingeslagen weg.

Recente cijfers ontbreken, toch is wethouder Trudy Baggerman tevreden over de samenwerking met ouders, jongeren, ondernemers, verenigingen en scholen om alcoholgebruik onder de jeugd tegen te gaan. Het percentage 13-jarigen dat wel eens alcohol heeft gedronken laat van 2009 tot 2015 een dalende trend zien. ,,Er wordt anders tegen alcohol aangekeken dan een aantal jaar geleden'', zegt Baggerman.

In 2015 is gestart met de Jong Proef Preventie Methodiek waar, op een enkele alcoholverstrekker na, alle verenigingen, kroegen en supermarkten bij zijn aangesloten. Een extern bureau controleert onder meer via een mysteryguest of de deelnemende partijen geen alcohol aan minderjarigen verstrekken. Gebeurt dat wel, volgt niet meteen een boete, maar wordt er gekeken naar verbeterpunten.

Daarnaast heeft de Dienst Gezondheid & Jeugd haar eigen alcoholpreventieprogramma: Verzuip jij je toekomst?!. Beide methodes zijn opgenomen in het nieuwe gemeentelijke beleid. ,,We willen zo veel mogelijk jongeren bereiken'', zegt burgemeester Dirk Heijkoop. ,,We zien het ook als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dit is de beste manier die bij Hardinxveld past'', aldus de burgemeester over het huidige beleid dat vooral gericht is op preventie, waarbij zo veel mogelijk partners zijn betrokken.

,,Heb het er met elkaar over. Ik heb het idee dat dat meer effect heeft'', vult Baggerman aan. Als voorbeeld noemt ze de vrijwillige blaastest die ze bij de jeugd afnam tijdens afgelopen nieuwjaarsfeest. ,,We merken dat jongeren met elkaar het gesprek aangaan. Onze jongeren moeten elkaar positief blijven stimuleren, want groepsdruk blijft een probleem.'' Ze benadrukt dat het een continu proces is omdat steeds weer nieuwe jongeren onder de doelgroep vallen.

Hardinxveld scoorde in 2015 nog wel bovengemiddeld in vergelijking met de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Over 2016 en 2017 zijn nog geen cijfers bekend. ,,Aan het einde van het jaar evalueren we de methode van de Jong Proef Preventie Methodiek , maar we zien op dit moment geen aanleiding voor een andere aanpak'', stelt Heijkoop, die niet alleen naar de cijfers wil kijken.

Gemeenten zijn sinds 2013 verantwoordelijk voor de toezicht op naleving van de Drank- en Horecawet. Daarvoor moet iedere gemeente verplicht een Preventie- en Handhavingsplan hebben.