• Neptune Shipyards wil het kantoorpand aan de binnendijkse zijde ombouwen tot woningen.

    Diana de Jong

Angst voor 'Tsunami' van arbeidsmigranten

H'VELD-G'DAM Omwonenden van scheepswerf Neptune maken zich ernstig zorgen over de mogelijke komst van een grote groep arbeidsmigranten. Neptune heeft een aantal verzoeken bij de gemeente neergelegd om arbeidsmigranten te mogen huisvesten. De scheepswerf wil ze onder meer onderbrengen in het voormalige kantoorpand van Scheepswerf De Merwede. Het college wil daar medewerking aan verlenen, maar zegt ook te kijken naar alternatieven.

door Ward den Besten

Neptune Shipyards wil het kantoorpand aan de binnendijkse zijde ombouwen tot woningen waar tot tweehonderd mensen kunnen worden ondergebracht. Daarvoor heeft het bedrijf een principeverzoek ingediend, waar het college begin dit jaar mee heeft ingestemd. Daarop trokken omwonenden aan de bel. Die vrezen een ,,tsunami" van arbeidsmigranten.
,,Concentraties van arbeidsmigranten leidt tot overlast, dronkenschap, geweld, intimidatie, gettovorming en verloedering in en rond opvanglocaties", stellen ze in een brief aan het college.
De omwonenden hebben met de gemeente en Neptune om de tafel gezeten en duidelijk gemaakt ,,faliekant" tegen de plannen te zijn. Volgens hen ontbreekt het bij gemeenten aan doeltreffend beleid om arbeidsmigranten te huisvesten. ,,Gevolg hiervan is dat overal in Nederland ad hoc beslissingen worden genomen om in panden te pas en te onpas arbeidsmigranten te huisvesten."
Wethouder Trudy Baggerman laat aan de gemeenteraad weten dat nog niks vaststaat en dat het gaat om een principeverzoek. ,,Daarbij is de haalbaarheid besproken. Die is onderzocht. En in het college heeft middels een adviesnota op 5 februari besloten mee te werken aan de huisvesting van arbeidsmigranten op Rivierdijk 586.
De wethouder zegt de zorgen van de omwonenden zeer serieus te nemen. Door de gesprekken met ongeruste dijkbewoners is het college naar alternatieve huisvestingslocaties aan het kijken, zegt Baggerman naar aanleiding van vragen van SGP-fractievoorzitter Arjan Meerkerk die graag op de hoogte gehouden wil worden over het vervolgtraject.
,,Op dit moment zijn we inderdaad bezig verdiepend onderzoek te doen naar een alternatief van het kantoorpand", aldus Baggerman. Omdat alles nog in zo'n pril stadium bevindt, kon ze niet zeggen welke rol de gemeenteraad in dit proces heeft.