• Avres

Avres wil miljoenen zien van Hardinxveld

H'VELD-G'DAM Na een jaar onderhandelen tussen gemeente Hardinxveld en de sociale uitvoeringsorganisatie Avres zijn beide partijen niet tot overeenstemming gekomen over de uittredingskosten. Avres eist van Hardinxveld ruim 2,3 miljoen euro voor het vertrek uit de gemeenschappelijke regeling. Dat is bijna 2 miljoen euro meer dan het bedrag dat Hardinxveld aan Avres wil betalen. Hardinxveld stapt nu naar de provincie om tussen de twee te bemiddelen.

door Ward den Besten

Afgelopen donderdag besloot het Algemeen Bestuur van de vorig jaar gefuseerde Regionale Sociale Dienst en de Avelingen Groep 2,3 miljoen euro in rekening te brengen bij gemeente Hardinxveld. Maar die had op haar beurt berekend dat de schadeposten over vijf jaar tijd slechts 511.600 euro zijn. Het college vroeg om uitstel van besluit om de onderhandelingen met een onafhankelijke deskundige alsnog tot een goed einde te brengen. Het Algemeen Bestuur achtte die kans echter klein, omdat de bedragen zo ver uiteen liggen.

Volgens Hardinxveld doet het voorstel van Avres ,,geen recht aan het zo laag mogelijk houden van de maatschappelijke kosten''. Terwijl dat wel ,,een gezamenlijk'' standpunt was, schrijft het college aan het Algemeen Bestuur.

Het grote verschil zit in de jaarlijkse afdracht. Het werkleerbedrijf eist nog vijf jaar de haast volledige jaarlijkse bijdrage van Hardinxveld. Een onredelijk voorstel, vindt het college. Volgens de gemeente is in de bedrijfsvoering al rekening gehouden met het vertrek, toen de sociale dienst en werkvoorziening fuseerden. De jaarlijkse bijdrage kan daarom met bijna twee ton omlaag. Daarnaast vindt het college dat de bijdrage in die vijf jaar moet worden afgebouwd. Van 100 procent in het eerste jaar tot 20 procent in het laatste jaar.

Het uittreden uit Avres is onderdeel van het besluit van de Hardinxveldse gemeenteraad om per 2018 toe te treden tot de Drechtsteden. Die keuze in 2015 stuitte op veel verzet van de oppositie. Een heikel punt was de financiële onderbouwing van het besluit. Die was te mager, meenden de oppositiepartijen.

,,Het is een heel wrang bewijs'', zegt PvdA-fractievoorzitter Niek Verkaik daarover, die benadrukt dat de inwoners hier uiteindelijk voor opdraaien. ,,Er ligt een knots van een rekening. Dit lijkt op een enorme kostenoverschrijding'', stelt CDA-voorman Wim de Ruiter. Met dat laatste doelt hij op de kostenraming van het hele in- en uittreedproces. Vooraf werden de maximale kosten vastgesteld op zo'n 2,8 miljoen euro, die flink worden overschreden als Hardinxveld 2,3 miljoen euro moet betalen aan Avres.

Martin van Rossum, fractievoorzitter van de VVD, eist opheldering en vindt net als Verkaik dat geld weggezet moet worden om deze risico af te dekken. ,,College heeft heel wat uit te leggen'', zegt ook fractievoorzitter van de ChristenUnie, Jan Nederveen. Hij is geschrokken, maar wil het bestuur de tijd geven om tot een oplossing te komen. Net als de andere oppositieleden hoopt hij niet dat zijn vrees werkelijkheid wordt.

Waar de oppositie spreekt van hoop, heeft de coalitie het vooral over vertrouwen. Vertrouwen in het college. Coalitiepartijen TAB en SGP zijn vooral geschrokken van het bedrag van Avres. ,,Het verschil is heel fors'', zegt SGP-fractievoorzitter Arjan Meerkerk. Met het uittreden van Hardinxveld gaan zo'n 150 mensen met een sociale uitkering over naar de Sociale Dienst Drechtsteden. Meerkerk vindt 2,3 miljoen euro veel geld daarvoor. Hij is van mening dat Avres hiermee zichzelf imagoschade aanricht. ,,Het geeft blijk van een hele dure organisatie, zonder dat geld daarvan naar de cliënten gaat.''

Zijn coalitiepartner Kor Nederveen sluit zich daarbij aan. ,,We zijn verwonderd dat een organisatie die staat voor de zwakkeren in de samenleving zoveel geld nodig heeft''. Net als het college zet hij vraagtekens bij de onderbouwing van Avres. Beiden zijn teleurgesteld dat het leerwerkbedrijf niet met een deskundige om de tafel wil zitten. ,,Dit is nog geen gelopen race'', laat Meerkerk weten.