• Archief BDUmedia

B&A wordt nieuwe penvoerder MAG

H'VELD-G'DAM Het college van B&W heeft op advies van een onafhankelijke beoordelingscommissie de organisatie B&A uit Den Haag gekozen als penvoerder voor de Maatschappelijke Agenda (MAG). In totaal meldden zich vier kandidaten voor een of beide deelopdrachten van de MAG.

Wethouder Trudy Baggerman wilde de beste partij voor deze opdracht. ,,Ik zocht een partij die onze nieuwe aanpak professioneel en projectmatig kan vormgeven. Alle partijen hebben vervolgens de kans gekregen om zich hiervoor aan melden. Ik ben heel blij dat we via een aanbesteding een organisatie hebben gevonden die al ervaring heeft op dit terrein en met frisse, vernieuwende ideeën kwam. Bovendien komen we hiermee tegemoet aan de wens van de gemeenteraad om één partij als penvoerder te selecteren."

In de beoordelingscommissie zaten vier medewerkers van de gemeente, een lid van het Sociaal Team en een lid (inwoner) van de Klankbordgroep MAG. ,,Nu de penvoerder bekend is, kunnen we samen met de MAG-partners aan de slag met de acht doelstellingen van de MAG", vertelt de wethouder verder. ,,Met deze nieuwe manier van werken gaan we de samenleving van Hardinxveld-Giessendam de komende jaren nog sterker maken."

De kandidaten die niet zijn geselecteerd als penvoerder, kunnen bezwaar aantekenen tegen het besluit van de gemeente. Pas als deze bezwaarprocedure is afgerond, is de keuze definitief. Bij een geldig bezwaar kan de selectie dus nog wijzigen.