Belasting stijgt door wateroverlast

H'VELD-G'DAM De uitvoering van de maatregelen tegen wateroverlast is al gestart, maar donderdag is het pakket ook door de gemeenteraad goedgekeurd. De laatste werkzaamheden zullen in 2017 eindigen. In de tussentijd zal het college inwoners en raadsleden informeren over de voortgang. Zo is onder meer de bedoeling dat voor de zomer er een calamiteitenplan klaarligt. De kosten voor de gemeente worden geraamd op ongeveer een miljoen euro.

door Ward den Besten

t @warddenbesten

Waar dat geld vandaan moet komen was nog punt van discussie. Het college had bij de aankondiging van het maatregelenpakket aangegeven de precariobelasting daarvoor te willen verhogen. Netbeheerder Stedin en waterleverancier Oasen betalen tegenwoordig precario voor leidingen en kabels in gemeentelijk grondgebied, waar ze voorheen een afgesproken vergoeding betaalden. De heffing was met ingang van het nieuwe jaar vastgesteld op 0,27 euro per meter. Dat leverde de gemeente evenveel op als de vergoeding van de voorgaande jaren.

Nu er plots een miljoen euro tevoorschijn getoverd dient te worden, is toch besloten die heffing met bijna duizend procent te verhogen naar 2,50 euro per meter. Dat levert de gemeente twee ton meer op dan de kosten van het maatregelenpakket. Dat bedrag wil de gemeente inzetten om inwoners te compenseren. Want uiteindelijk zullen Stedin en Oasen de hogere heffing doorberekenen aan hun klanten.

Stedin smeert het uit over heel zijn verzorgingsgebied. Dat wil zeggen: iedereen die aangesloten zit bij Stedin betaalt mee aan de hogere heffing van Hardinxveld. Oasen daarentegen verhoogt alleen de prijzen in Hardinxveld. Daardoor draait de Hardinxveldse burger uiteindelijk op voor de hogere kosten van Oasen. Om daarin tegemoet te komen, heft de gemeente meer geld dan noodzakelijk en geeft een deel van het bedrag terug aan de inwoners. Hoe dat precies gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Om het ,,rondpompcircus'', zoals de PvdA het noemt, te voorkomen gingen de partijen donderdag tevergeefs op zoek naar een alternatief. Wethouder Theo Boerman liet echter al gauw weten dat er niet veel andere opties waren. Cor van Vliet (ChristenUnie) vond dat hij dan ook met de rug tegen de muur stond. De raadsleden vroegen zich tevens af waarom de verhoging van de precariobelasting niet al begin dit jaar had kunnen worden vastgesteld. VVD-voorman Van Rossum spreekt dan ook van een ,,slechte timing. De wethouder (Boerman red.) moest in december al hebben geweten dat er miljoen uitgetrokken moest worden.''

Ook rees de vraag hoelang de gemeente nog van de precariobelasting kan profiteren. Landelijk staat de heffing ter discussie en er gaan stemmen op om precario te verbieden. Volgens wethouder Boerman zijn dat voorlopig zorgen voor later. De coalitiepartijen schaarden zich achter de wethouder. Kersverse SGP-raadslid Arie van den Berg ziet wateroverlast als een regionaal probleem, waar niet alleen Hardinxveld voor hoeft op te draaien. ,,Met 2,50 euro vallen we ook zeker niet uit de toon'', doelt Van den Berg op de hogere tarieven die in sommige andere gemeenten worden gehanteerd. Zo rekent Molenwaard 4,00 euro per meter en Sliedrecht 1,93 euro. Ook Guus van den Bosch (TAB) was die mening toebedeelt: ,,Wij betalen ook al mee aan andere gemeenten.''