• Archief BDUmedia

In beroep tegen uittreedsom

H'VELD-G'DAM/GORINCHEM De gemeente Hardinxveld-Giessendam en de sociale dienst Avres hebben bij de rechtbank in Den Haag beroep aangetekend tegen het besluit van de provincie over de uittreedsom die Hardinxveld moet betalen. Wel laten beide partijen dinsdag weten dat ze eerst het gesprek met elkaar willen aangaan. Het beroep geeft ze meer tijd de uitspraak van de provincie te bestuderen. Omdat de zaak onder de rechter is, willen de partijen geen nadere toelichting geven.

door Ward den Besten

Het aangetekende beroep kan voorlopig worden beschouwd als slechts een formaliteit. Het gaat om een zogeheten pro forma beroep, waarbij het beroepschrift niet onderbouwd hoeft te worden. Avres en Hardinxveld geven aan eerst in gesprek te willen. Daarmee spreken ze de intentie uit om er samen uit te komen.

Mocht dat niet lukken, geeft dit beroep de mogelijkheid om alsnog naar de rechter te stappen. Anders bestaat de kans dat de termijn is verstreken om nog beroep aan te kunnen tekenen. Beide partijen hebben zodoende een stok achter de deur.

Het uittreden uit Avres is onderdeel van het besluit van de Hardinxveldse gemeenteraad om per 2018 toe te treden tot de Drechtsteden. De Drechtsteden hebben een eigen sociale dienst, waarvan Hardinxveld deel gaat uitmaken.

De provincie bepaalde begin juli dat Avres een nieuw besluit moet nemen over de hoogte van de uittreedsom. Het algemeen bestuur van de sociale dienst stelde begin dit jaar vast dat Hardinxveld ruim 2,3 miljoen euro moet betalen voor het vertrek uit de gemeenschappelijke regeling. Dat is bijna 2 miljoen euro meer dan het bedrag dat de gemeente aan Avres wil betalen. Daarop stapte Hardinxveld naar de provincie om tussen de twee te bemiddelen.

De provincie berekende dat de uittreedsom ongeveer 1,3 miljoen euro moet bedragen. Ze gaf de sociale dienst dertien weken de tijd om tot een nieuw besluit te komen. Zowel Avres als de gemeente Hardinxveld liet daarop weten zich te beraden op de volgende stap.

De uittreedsom door de provincie is eigenlijk bepaald op 1.894.000 euro. Daar moet nog een bedrag van ongeveer 600.000 euro afgetrokken worden. De gemeente heeft namelijk recht op een 10 procent aandeel van de reserves van Avres. Het bedrag komt daarmee uit op 1.294.000 euro.