• Archief BDUmedia

Beroering H'veld om uitspraken wethouder Zwijndrecht

H'VELD-G'DAM De pas aangetreden Zwijndrechtse wethouder Jos Huizinga heeft voor nogal beroering gezorgd binnen de Hardinxveldse politiek. In een interview met het ambtenarenvakblad Binnenlands Bestuur laat hij zich kritisch uit over de Drechtsteden. Hij haalt hard uit naar andere gemeenten, die hij een gebrek aan solidariteit verwijt. ,,Het kan echt niet dat bijvoorbeeld Hardinxveld meebeslist over de bestuurlijke opgaven van Dordrecht en Zwijndrecht. Dat gebeurt nu wel'', zei Huizinga vorige maand in het blad.

door Ward den Besten

De bolwassing deed de CDA-wethouder nog eens dunnetjes over in het AD. Volgens hem zijn de belangen van Dordrecht en Zwijndrecht anders dan die van Sliedrecht of Hardinxveld. ,,Als je doet alsof dat niet zo is, sta je buiten de werkelijkheid.'' Huizinga hekelt vooral de samenwerking op het gebied van woningbouw. Hij wil dat de andere gemeenten meer huizen bouwen voor mensen met lagere inkomens.

,,We moeten zorgen dat Zwijndrecht zijn positie terugkrijgt'', zegt hij verder. Hij denkt onder meer aan gelegenheidscoalities, los van de Drechtsteden. ,,In de spoorzone gaan we al aan de slag met Dordrecht.'' 

Hardinxveldse partijen reageren verontwaardigd. De PvdA en de TAB hebben beide een waslijst aan vragen gesteld aan het college. Ze willen weten of het college zich kan vinden in de woorden van de Zwijndrechtse wethouder. Zo vraagt de TAB onder meer of Huizinga sprak namens de gemeente Zwijndrecht of als lid van de commissie Deetman. Die laatste is in het leven geroepen naar aanleiding van het rapport Berenschot, waarin stond dat de Drechtsteden niet op ieder vlak goed functioneert. In de commissie zitten van iedere gemeente een wethouder en de burgemeester. Zij moeten de toekomst van het samenwerkingsverband verder uitstippelen.

,,Wij zijn van mening dat dit mediabericht van de heer Huizinga het proces verstoord en een verkeerd beeld van de werkelijkheid geeft, zeker aangaande de woonvisie'', schrijft de TAB aan het college. ,,Dat schaadt de reputatie van de GRD (Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden) in de regio en zet onnodig zaken op scherp, wat niet in lijn is met de samenwerkingsgedachte in de GRD.''

Ook de PvdA hekelt het mediaoptreden van Huizinga. Die vindt dat zijn uitspraken voor verdeeldheid kunnen zorgen binnen de commissie Deetman. Daarnaast stelt de PvdA dat de wethouder ,,de kleinere gemeenten ook daarmee voor het blok heeft gezet''.