• Anne Marie Hoekstra

Bewoners De Buurt overhandigen petities over bouwplannen

H'VELD-G'DAM Bewoners van De Buurt in Boven-Hardinxveld zijn verontrust over de bouwplannen van de gemeente en Blokland Bouwpartners voor het terrein tussen De Buurt en De Rivierdijk. Zij overhandigden daarom onlangs petities aan wethouder Trudy Baggerman.

Op het terrein in de dorpskern, De Rokerij genoemd, komen ongeveer zestig woningen, waaronder drie appartementencomplexen van vijf, zes en zeven bouwlagen. Onlangs hebben Loes Buist en Iddo Hoekstra namens de bewoners 33 ondertekende petities overhandigd aan wethouder Trudy Baggerman. De verzoekschriften vertegenwoordigen meer dan 33 bezorgde Buurtbewoners, aangezien een groot deel van de petities is ingediend namens meer dan één persoon.

Bewoners begrijpen dat er, gezien de krapte op de woningmarkt, nieuwbouw nodig is. Maar de huidige plannen vinden ze niet passen bij de schaal en het karakter van de locatie. Ze vinden dat de hoge appartementencomplexen afbreuk doen aan het dijklint. Daarnaast zijn de plannen niet in overeenstemming met de gemeentelijke structuurvisie. Ook maken bewoners bezwaar tegen het kappen van nog meer bomen in hun dorp. In de nieuwe wijk komen slechts enkele bomen.

De bouwplannen hebben niet alleen nadelen voor bewoners van De Buurt zelf, maar schaden de uitstraling en het woonplezier voor het hele dorp, vinden de indieners van de petitie. Er verdwijnt door de nieuwbouw ruimte en groen. ,,We raken het laatste stukje natuur binnen de bebouwde kom van Boven-Hardinxveld kwijt. Dit is onwenselijk omdat het een natuurlijke corridor is voor geluidsoverlast van verkeer en industrie. En ook omdat het dorp vergeleken met andere Nederlandse gemeenten al erg weinig bomen telt", aldus de bewoners.

Naast aandacht voor het bovenstaande, vragen de bewoners in de petitie aan de gemeente om bij nieuwbouw op De Rokerij schade aan bestaande woningen te voorkomen. Ondertekenaars achten de kans groot dat door de bouwwerkzaamheden (slopen, rijden met zwaar materieel en heien) schade zal ontstaan aan de relatief oude en soms monumentale panden. Ook stellen ze: ,,Als bij bouwschade de bewijslast bij de burger ligt, moet de burger die schade oploopt, zelf bewijzen dat dit door de bouwwerkzaamheden komt. Aangezien de bouw niet op initiatief van de burger plaatsvindt, is dat niet terecht."

Een ander aandachtspunt is de geplande extra ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer vanaf De Buurt, tussen nr. 42 en nr. 46. Bewoners stellen dat deze verbinding zal leiden tot meer overlast van (vracht)autoverkeer op De Buurt. Ook komt het plan de verkeersveiligheid in de van oudsher smalle winkelstraat niet ten goede. De indieners van de petitie vinden dat de gemeente alleen een ontsluiting moet toestaan voor fietsers en voetgangers en gemotoriseerd verkeer alleen zou moeten toestaan bij calamiteiten.