• Start waterberging

    Richard van Hoek Fotografie

Bezig met werkzaamheden tegen wateroverlast

H'VELD-G'DAM Bijna een half jaar nadat de gemeente haar plannen bekendmaakte wat er in Hardinxveld moet gebeuren om wateroverlast het hoofd te bieden, zijn de werkzaamheden van de maatregelen in volle gang. Twee weken geleden nog gaven wethouder Theo Boerman en heemraad Arie Bassa het startsein voor de aanleg van de waterbergingen bij de wijk Over 't Spoor. Het Kompas zet op een rijtje hoe de zaken er inmiddels voor staan.

 

In februari werd een pakket van 22 maatregelen gepresenteerd dat voor het grootste gedeelte nog dit jaar moet worden afgerond. Het pakket beslaat een scala aan verschillende grondwerkzaamheden, alsook overkoepelende maatregelen voor heel Hardinxveld, zoals een calamiteitenplan, een lening voor funderingsherstel en aanvullend onderzoek.

Inmiddels ligt er een calamiteitenplan klaar. Daarvoor werd de hulp van advies- en ingenieursbureau Tauw ingeschakeld dat onlangs het plan heeft gepresenteerd. Ook het college heeft het document goedgekeurd. Daardoor weten alle partijen, zoals gemeente, waterschap en brandweer wat ze voortaan moeten doen. Het calamiteitenplan treedt in werking als extreme neerslag wordt verwacht. Zo zijn er in het document vier plekken aangewezen waar extra pompen moeten worden geplaatst als het dreigt mis te gaan, te weten: Over 't Spoor, Giessenzoom, Kanaaldijk Noord en bij het gemaal in Boven-Hardinxveld aan de Koningin Wilhelminalaan.

Ook is er een tijdelijke pomp beschikbaar die geplaatst kan worden bij locatie Merwestreek vlakbij de Rivierdijk. De bedoeling is dat daar een permanente pomp komt, om het water bij de Nieuweweg in de Merwede te pompen. De watergang achter de huizen is daar al verbreed.

Naast de start van de waterberging bij Over 't Spoor is ook de Hurova griend verlaagd en de watergang daar verbreed. De gemeente heeft er inmiddels ook voor gezorgd dat de ijsbaan sneller als wateropslagplaats kan dienen.

Verder zijn er nog verschillende kleine maatregelen die momenteel worden uitgevoerd. Onder meer worden duikers gereinigd, en watergangen opgeschoond. Ook zijn terugslagkleppen op overstorten en een stuw geplaatst.

Bij het gemaal aan de Koningin Wilhelminalaan wordt een duiker vergroot. Het waterschap onderzoekt nog wel wat de meest ideale oplossing is voor de situatie daar. Het kan zijn dat het gemaal vervangen moet worden. De gemeenteraad heeft ten slotte goedkeuring verleend aan een renteloze lening tot 40.000 euro die aan inwoners met laaggelegen huizen beschikbaar wordt gesteld om het pand op te hogen. Daar kunnen bewoners wel pas vanaf volgend jaar gebruik van maken.