Bijeenkomsten en burgerpeiling over toekomst Hardinxveld

H'VELD-G'DAM De gemeente Hardinxveld-Giessendam onderzoekt de meerwaarde van toetreding tot Drechtsteden. Dit wordt afgezet tegen de meerwaarde van het aangaan van inkooprelaties met de gemeenten Molenwaard, Giessenlanden en/of Gorinchem. De gemeenteraad hecht veel waarde aan goede communicatie met verschillende doelgroepen. Begin juli neemt de gemeenteraad een besluit over de onderzoeksresultaten.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam organiseert twee bijeenkomsten waar iedereen van harte is uitgenodigd om met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van Hardinxveld-Giessendam. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van tips en ideeën over de dan voorliggende onderzoeksresultaten.

De bijeenkomsten vinden plaats op: Woensdag 8 april 19:30 - 21:00 uur, locatie De Lange Wei, Rembrandthof 85, inloop vanaf 19:00 uur. Zaterdag 18 april 10:30 - 12:00 uur, locatie Calvijn, Bellefleur 2, inloop vanaf 10:00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom op een van deze bijeenkomsten. Aanmelden is niet nodig. Er komen ook bijeenkomsten met ondernemers (bedrijfsleven, economie) en sociaal-maatschappelijke partners (verenigingen, instellingen) om over de regionale samenwerking te spreken. Economie: Dinsdag 21 april 19:30 - 21:00 uur, locatie Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Inloop vanaf 19:00 uur. Sociaal-maatschappelijk: Woensdag 22 april 20:00 - 21:30 uur locatie Gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Inloop vanaf 19:30 uur. Hiervoor ontvangen bedrijven, verenigingen en instellingen binnenkort een uitnodiging.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de wensen van de inwoners, wordt er ook een burgerpeiling gehouden. Hiervoor ontvangen ongeveer 2000 inwoners (die 18 jaar of ouder zijn) in de week van 23 maart een uitnodiging per post. Deze adressen worden steekproefsgewijs geselecteerd; het is dus alleen mogelijk om mee te doen wanneer uw naam en adres zijn geselecteerd. De vragenlijst kan op papier of online (op internet) worden ingevuld.