• Archief BDUmedia

Burgers werken mee aan profielschets nieuwe burgemeester

H'VELD-G'DAM Waar moet de nieuwe burgemeester van Hardinxveld-Giessendam aan voldoen? Dat wil de vertrouwenscommissie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam, die werkt aan een profielschets van de nieuwe burgemeester, graag weten. Daarom wordt de hulp van inwoners ingeroepen.

Wim de Ruiter, voorzitter vertrouwenscommissie: ,,De burgemeester van Hardinxveld-Giessendam is er voor iedereen. Van jong tot oud. Daarom willen we van zoveel mogelijk inwoners weten wat ze van de nieuwe burgemeester verwachten." Inwoners krijgen in maart meerdere mogelijkheden om mee te denken over de nieuwe burgemeester.

Tijdens raadsbijeenkomst De Ontmoeting op donderdag 17 maart, aanvang 19.30 uur, in het gemeentehuis mogen inwoners hun mening geven. Tijdens vraaggesprekken willen raadsleden graag ideeën horen van inwoners over de nieuwe burgemeester. Dit gesprek duurt maximaal een uur. De gemeente heeft daarvoor alle inwoners, bedrijven en instellingen uitgenodigd.

Inwoners kunnen ook op andere manieren inbreng leveren. Bijvoorbeeld op de markt. Op zaterdag 5 maart staan raadsleden 's ochtend op de markt aan de Houweningeweer. Later die dag staan de fracties bij de supermarkt in Boven-Hardinxveld. Inwoners kunnen ook schriftelijk hun mening geven. Alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam hebben onlangs een brief ontvangen. Daarin is ook een retourenvelop opgenomen die ze kosteloos kunnen opsturen. Inwoners kunnen reacties voor vrijdag 18 maart ook mailen naar nieuweburgemeester@gemhg.nl.

De vertrouwenscommissie beoordeelt en verwerkt de meningen in de profielschets. De vertrouwenscommissie bestaat uit zes raadsleden. Elke politieke partij uit de gemeenteraad levert één lid. De gemeenteraad stelt de profielschets vast op 7 april. Met deze profielschets in de hand gaat onze gemeente op zoek naar een nieuwe burgemeester. De benoeming van de burgemeester vindt in het najaar plaats.