CDA wil pleegzorg voor jongeren tot 21 jaar

H'VELD-G'DAM Jongeren in pleeggezinnen moeten langer bij hun pleegouders kunnen wonen. Daarvoor pleit het CDA in Hardinxveld-Giessendam. Op dit moment houdt de pleegzorg en de vergoeding voor pleegouders na de achttiende verjaardag van het kind op. De CDA-fractie wil dat de ouders recht houden op vergoeding tot het 21e jaar.

door Ward den Besten

Het CDA in Hardinxveld sluit zich aan bij een oproep van CDA-minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de vergoeding standaard te verlengen. De Jonge zei onlangs dat jongeren op hun achttiende ,,nog niet zijn afgebakken''. Volgens de minister geldt dat in het bijzonder voor pleegkinderen, die vaak een moeilijke thuissituatie hebben meegemaakt. Terwijl van hen wordt geacht op hun achttiende op eigen benen te staan.

TERUGVALLEN ,,De meeste jongeren kunnen nog jaren na hun achttiende verjaardag terugvallen op hun ouders'', stelt De Jonge, maar dat geldt volgens hem niet altijd voor jongeren in pleeggezinnen. ,,Voor sommige jongeren betekent het dat zij het pleeggezin verlaten en daardoor opnieuw in de problemen komen.''

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg kunnen gemeenten daarin eigen keuzes te maken. De Hardinxveldse christendemocraten vragen het college of in sommige gevallen al gebruikgemaakt wordt om de pleegvergoeding te verlengen.

Fractieleider Wim de Ruiter laat weten dat als sprake is van een bijzondere situatie per individueel geval besloten kan worden de vergoeding te verlengen.

INZICHTELIJK Het CDA wil weten hoeveel kinderen in het dorp in de pleegzorg zitten en vraagt zich af of problemen bekend zijn met betrekking tot de vergoeding.

Het gemeentebestuur wordt gevraagd de mogelijkheden, gevolgen en kosten van het verlengen van de vergoeding inzichtelijk te maken, mits het college hier positief tegenover staat.