• Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.nl

ChristenUnie blokkeert besluit nieuw subsidieplan

H'VELD-G'DAM De ChristenUnie heeft donderdag uitstel gevraagd om een besluit te nemen over het nieuwe subsidiebeleid. De partij vindt het voorstel te matig uitgewerkt en wil meer zekerheden inbouwen voor sommige bestaande subsidieontvangers. Eind november zal de raad opnieuw bij elkaar komen om de Maatschappelijke Agenda (MAG), zoals het nieuwe subsidiebeleid heet, alsnog goed te keuren. De ChristenUnie komt dan met een aangepaste versie.

door Ward den Besten

Op hoofdlijnen kunnen alle partijen zich vinden in het nieuwe subsidieplan. Het was immers de gemeenteraad die in 2013 het college de opdracht gaf om het subsidiebeleid op de schop te nemen. Maar het gepresenteerde plan was niet alleen volgens de ChristenUnie onvoldoende uitgewerkt. Ook de andere oppositiepartijen zijn van mening dat er verder geschaafd moet worden aan de MAG.

Dat de MAG niet volledig is uitgekristalliseerd, is min of meer een bewuste keuze. In samenspraak met betrokken organisaties moet de inhoud van het nieuwe subsidiebeleid verder vorm krijgen. De bedoeling is dat de gemeente in samenwerking met alle verenigingen en instellingen een maatschappelijk beeld creëert van Hardinxveld. Wat gaat momenteel goed en wat kan verbeterd worden?

Op basis daarvan worden maatschappelijke thema's opgesteld met daaraan verbonden doelstellingen die de gemeente wil realiseren. Verenigingen, instellingen en personen kunnen zich daarop inschrijven om die doelstellingen met elkaar te behalen. Daarvoor wordt budget beschikbaar gesteld. Zo wil de gemeente in zijn subsidiebeleid minder sturen op het soort activiteit, maar meer op resultaat.

Wat de ChristenUnie vooral tegen de borst stuit is dat alle huidige subsidierelaties worden verbroken. Als voorbeeld noemt ChristenUnie-raadslid Cor van Vliet de bibliotheek. De raad heeft in een eerder stadium vastgesteld dat de tweede bibliotheeklocatie in Hardinxveld behouden moet blijven. Van Vliet is echter bang dat die afspraak op losse schroeven komt te staan met de MAG. Hij pleit ervoor om dergelijke partijen zekerheid te bieden. ,,Ik weet namelijk al dat ik de bieb wil behouden'', aldus van Vliet die eraan toevoegt dat de verschillende organisaties die conclusie niet nog eens hoeven te trekken.

TAB-raadslid Johan van Wijngaarden denkt dat het zo'n vaart niet zal lopen. Hij ziet een grote rol weggelegd voor een klankbordgroep om het hele proces van de MAG mede vorm te geven. Naast ambtenaren zitten in de klankbordgroep vertegenwoordigers van betrokken partijen die een afspiegeling moeten vormen van Hardinxveld. Op die manier denkt van Wijngaarden dat de gemeente met een gerust hart de verdere uitwerking van de MAG aan de betrokken organisaties kan overlaten, zonder dat opeens de tweede locatie van de bieb verloren gaat.

De eis om uitstel van het besluit kon rekenen op steun van de andere oppositiepartijen. Ook zij zien nog ,,te veel openeindjes'', zoals VVD-voorman Martin van Rossum het verwoordt. Zo vinden de PvdA en het CDA dat er onderscheid gemaakt moet worden met subsidiepartners die een wettelijke taak uitvoeren. SGP'er Jan Noordzij brengt daartegenin dat het erom gaat dat de wettelijke taken worden uitgevoerd. ,,Niet door welke partij dat gebeurt.'' Hij vindt dat de MAG niet helemaal ingekleurd dient te worden. ,,We leggen de verantwoordelijkheid bij de inwoners. Die kunnen het beste bepalen'', aldus Noordzij.

Ook wethouder Trudy Baggerman probeerde tevergeefs de oppositie van het huidige voorstel te overtuigen. ,,Iets wat goed is, blijft behouden'', verzekerde ze de raad. De oppositie bleef echter haar twijfels houden en met het uitstel van de ChristenUnie konden de partijen weer huiswaarts, zonder een knoop te hebben doorgehakt.