• 2014 campagne

ChristenUnie sceptisch over MAG

H'VELD-G'DAM Een van de grootste onderwerpen op de politieke agenda van Hardinxveld is de hervorming van het subsidiebeleid. De gemeente heeft besloten om voor een nieuwe verdeelsleutel te kiezen. De zogeheten Maatschappelijke Agenda, ofwel de MAG, moet het bestaande beleid van formulieren invullen vervangen. De ChristenUnie blijft naar mate de plannen vorderen sceptisch.

door Ward den Besten

,,We staan hier niet positief tegenover'', laat fractievoorzitter Jan Nederveen weten. Het nieuwe subsidiebeleid roept volgens hem nog te veel vragen op. Wel is Nederveen ervan overtuigd dat het bestaande beleid moet veranderen, maar hij twijfelt ernstig ,,of de weg die nu gekozen wordt wel de juiste is''.

Om erachter te komen of verenigingen en instanties die in Hardinxveld betrokken zijn bij de MAG die zorgen delen, nam de partij deze zomer de proef op de som. Middels een enquête probeerde de ChristenUnie te achterhalen hoe zij tegenover de MAG staan. Met zeker vijftien reacties van verschillende verenigingen voelt de ChristenUnie zich bevestigd in haar zorgen.

,,Uit de reacties blijkt ook dat veel verenigingen bereid zijn een bijdrage te gaan leveren aan de MAG. Tegelijkertijd vinden veel verenigingen het tijdsbeslag dat gevraagd wordt groot'', is een van de conclusies van de partij. Ook blijven verenigingen met veel vragen zitten, meent Nederveen. Onder meer over de rol van de penvoerder.

Om onder de MAG aanspraak te maken op een subsidiebudget moeten activiteiten met andere partijen worden georganiseerd. Daarvan onderhoudt één het contact met de gemeente, maar wat dat penvoerderschap precies inhoudt is nog veelal onduidelijk. Tevens zien sommige verenigingen geen mogelijkheden om in hun activiteiten op te trekken met andere partijen, stelt Nederveen.

De fractievoorzitter laat weten dat de partij ,,een constructieve houding'' aanneemt als de MAG in de gemeenteraad wordt behandeld. De ChristenUnie zal proberen met voorstellen de MAG aan te passen. ,,Maar als andere partijen daar niet in meegaan, kunnen we niet anders dan tegenstemmen.''