Collecte Stichting Buitenhof

H'VELD-G'DAM In de week van 17-22 december gaan de collectanten voor Stichting Buitenhof langs de deuren met de collectebus. Stichting Buitenhof beheert in Buitendams een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Een collecte blijft hard nodig om de bewoners de juiste woon- en leefomgeving te bieden. Collectant gemist? Een bijdrage kan ook overgemaakt worden op rekeningnummer NL 68 RABO 001551 69 343 t.n.v. Stichting Buitenhof.