• Archief BDUmedia

College deelt conclusies rapport Drechtsteden

H'VELD-G'DAM De samenwerking binnen de Drechtsteden hoeft niet ingrijpend te worden veranderd. Wel heeft het samenwerkingsverband grondig onderhoud nodig. Dat laat het college van Hardinxveld-Giessendam weten aan de gemeenteraad. Het college reageert op het rapport Berenschot dat in februari is gepresenteerd. Daarin staan verbeterpunten genoemd voor de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling.

door Ward den Besten 

Onderzoeksbureau Berenschot concludeert in het rapport Verstandig Versterken dat de Drechtsteden niet op ieder gebied evengoed functioneert. Het samenwerkingsverband kan op dit moment niet altijd doortastend optreden, onder meer omdat de rolverdeling tussen alle partijen binnen de Drechtsteden onduidelijk is. ,,Om daarin verandering te brengen dienen de gemeenten in te zetten op versterking van de onderlinge samenwerking'', aldus het bureau. Dordrecht moet daarin een meer leidende positie krijgen. En als dat niet lukt moeten de gemeenten elkaar juist meer de ruimte geven.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van gemeente Dordrecht. De zeven Drechtstedengemeenten beraden zich nu op het rapport. Het Hardinxveldse college laat weten zich ,,op hoofdlijnen'' te kunnen vinden in de conclusies, maar vindt het te vroeg ,,om in te gaan op de aanbevelingen die Berenschot doet''. Het heeft een aantal punten aangekaart dat de aandacht moet krijgen tijdens het vervolgproces.

Allereerst moet de inhoud voorop staan en vraagstukken moeten helder worden geformuleerd. Daarna moet pas worden gekeken of iets lokaal of regionaal kan worden opgepakt. Ten tweede wil het college niet te hard van stapel lopen. ,,Zorgvuldigheid en kwaliteit'' zijn belangrijker dan snelheid. Zo moet er zorgvuldig gekeken worden hoe bijvoorbeeld de gemeenteraden en andere belanghebbende organisaties bij het proces worden betrokken.

Het is volgens het college niet nodig om het samenwerkingsverband ingrijpend te veranderen. ,,Net als in een relatie slijten patronen in de loop der jaren in waarvan het goed is om die tegen het licht te houden en aan te passen waar dat nodig is.'' Daarnaast vraagt het college aandacht voor een duidelijke rolverdeling en een ,,positieve cultuur'' binnen de Drechtsteden. ,,Het succes van de samenwerking is in grote mate afhankelijk van houding en gedrag en het leiderschap binnen de samenwerking.'' Burgemeester Dirk Heijkoop en wethouder Theo Boerman zitten namens Hardinxveld in een bestuurlijke begeleidingscommissie, die het proces verder vorm moet geven. De gemeenteraad van Hardinxveld is gevraagd om aandachtspunten mee te geven. Op 24 mei vergadert de raad over het rapport.