• Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.nl

College krijgt een miljoen voor Drechtsteden, oppositie zwijgt over 7 ton

H'VELD-G'DAM Een herenakkoord noemen ze het. Het college krijgt een werkbedrag van 1 miljoen euro om de kosten van toetreding tot Drechtsteden voorlopig van te betalen en de oppositiepartijen beginnen niet meer over een bedrag van 7 ton, waarvan zij vinden dat dat over het budget is gegaan. Het is de uitkomst van een tijdlang onderhandelen tijdens de raadsvergadering donderdag over het instellen van een reserve om de kosten van toetreding tot Drechtsteden uit te dekken.

door Ward den Besten

Een miljoen euro is niet voldoende om alle rekeningen van te betalen. Het college vroeg in het raadsvoorstel ook om een reserve van 2,9 miljoen euro. Dat is het geraamde bedrag van de totaalkosten die Hardinxveld moet neerleggen voor het hele in- en uittreedproces. Omdat die berekening uit mei stamt, wilde de oppositie niet het volledige bedrag aan het college vrijgeven. Die wil eerst een actuele raming zien, waarin de kosten van het sociaal plan en uittreden uit de AV-regio meer duidelijk zijn.

De coalitie ging akkoord als daarmee de discussie zou eindigen over een bedrag van 700.000 euro dat in de boeken op rekening van de Drechtsteden staat. Het samenwerkingsverband betaalt in totaal 1,4 miljoen euro mee aan de toetreding van Hardinxveld. De helft daarvan wordt gefinancierd doordat Hardinxveld in de vijf jaar na toetreding in 2018 geen beroep doet op de positieve resultaten op de jaarrekening die de Drechtsteden behalen. Begin 2023 moet blijken of die 7 ton op die manier is afgelost. Zo niet, dan moet Hardinxveld het resterende bedrag neerleggen.

Tot ontsteltenis van de oppositiepartijen is die 7 ton niet meegenomen in de geraamde kosten voor Hardinxveld. Volgens de accountant hoeft dat bedrag terecht niet opgenomen te worden in de balans van Hardinxveld, maar noemt het wel een ,,voorwaardelijke verplichting''. De oppositie vindt de 7 ton een boekhoudkundig trucje om binnen de bandbreedtes te blijven die vorig jaar zijn vastgesteld. Tijdens het besluit om toe te treden tot Drechtsteden werd geschat dat de maximale kosten om en nabij de voorlopig geraamde 2,9 miljoen euro zouden liggen.

Als het college binnenkort met een nieuwe raming komt, moet blijken of de kosten nog altijd binnen de bandbreedtes blijven. Dan buigt de raad zich opnieuw over de kwestie om de reserve verder aan te vullen. De oppositiepartijen laten weten dat het niet per se om het overschrijden van bandbreedtes gaat, maar over openheid. Jan Nederveen van de ChristenUnie vraagt het college en de coalitie om de oppositie serieus te nemen. ,,Drechtsteden is een feit. Is het 2,9 miljoen, dan is het 2,9 miljoen. Is het 3,2 miljoen, dan is het 3,2 miljoen.'' Hij stelde voor om het college een werkbedrag te geven en als een nieuwe raming bekend is, de reserve aan te vullen met het resterende bedrag.

Wethouder Theo Boerman en de coalitiepartijen zijn zich van geen kwaad bewust. ,,Wij zijn hier niet om dingen te verbergen'', was Boermans reactie. ,,Wij zijn zo open mogelijk geweest en als het meer dan 2,9 miljoen wordt, zal dat gewoon kenbaar gemaakt worden.'' Boerman ging akkoord met het ChristenUnie-voorstel als daarmee voor eens en altijd ,,het geëmmer'' eindigde of de 7 ton nou wel of niet voor rekening van Hardinxveld is. De SGP en TAB waren minder happig. ,,Wij blijven bij het raadsvoorstel'', liet TAB-raadslid Robert Philippo direct weten. Zijn SGP-collega, Jan de Vos, was van mening dat het dan zou lijken alsof er inderdaad niet transparant gehandeld is. Uiteindelijk gingen beide partijen overstag en een herenakkoord volgde.