• Het Kompas Hardinxveld-Giessendam.nl

College stelt raad voor integratienotitie vast te stellen

H'VELD-G'DAM Het is belangrijk dat vluchtelingen met een voorlopige verblijfsstatus die in Hardinxveld-Giessendam wonen hun bijdrage kunnen leveren aan de (lokale) samenleving. Daarom heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam samen met maatschappelijke partners een integratienotitie opgesteld. Een aantal maatschappelijke partners zijn Servanda, Omnivera, Avres en de werkgroep 'kerk en vluchteling'.

De integratienotitie beschrijft hoe vergunninghouders integreren in onze lokale samenleving. Bij de integratie worden vergunninghouders geholpen bij het zoeken naar werk, het naar school gaan en het meedoen in de lokale samenleving. Het is belangrijk dat vergunninghouders die in de gemeente wonen zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond meedoen, werken of naar school gaan.

De integratienota staat op de agenda voor het spreekuur raadsfracties van 8 september en Het Debat en Het Besluit van 29 september.