• Stijn Philips

Crowdfundingsactie Stijn Philips krijgt veel steun

H'VELD-G'DAM De crowdfundingsactie van Stijn Philips voor een natuurfilm over de Alblasserwaard heeft in de eerste drie weken veel steun gekregen. Meer dan 70 donateurs hebben een bijdrage gedaan waardoor de actie nu al op 68% staat. Het initiatief levert ook veel enthousiaste reacties op: ,,Een super mooi gebied dat gefilmd moet worden." ,,Prachtproject." ,,Mogelijk helpt het om de kwetsbare natuur in het gebied ruimte te bieden en te beschermen, Omdat de mooie natuur in dit gebied meer aandacht verdient."

Ook steeds meer organisaties scharen zich achter het plan. Naast Staatsbosbeheer en Natuur en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' wordt de natuurfilm nu ook gesteund door de Gemeente Gorinchem, Den Hâneker, Blauwzaam, Stichting Gorcum Natuurlijk Groen en Prachtlint.

De crowdfundingsactie loopt nog tot 14 februari. Tot die tijd kan iedereen die de natuur van de Alblasserwaard een warm hart toedraagt, een bijdrage doen op: https://www.voordekunst.nl/projecten/8112-natuurfilm-over-de-alblasserwaard-1