Cursus voor waterschapsverkiezingen

GORINCHEM Dijkgraaf Roelof Bleker is voor het waterschapsbestuur op zoek naar kandidaat-bestuursleden. Daarom organiseert het waterschap een cursus van vijf bijeenkomsten in aanloop naar de waterschapsverkiezingen van maart 2019. Op 15 februari is er een informatieavond over de (gratis) cursus Actief voor het Waterschap. Aanmelden kan tot 14 februari via waterschapsverkiezingen@wsrl.nl o.v.v. informatieavond. De informatiebijeenkomst vindt tussen 19.30 uur en 21.00 uur plaats bij waterschap Rivierenland aan de Blomboogerd 1 in Tiel.