Dag van de Ouderen: Informatie en inspiratie

H'VELD-G'DAM Sporthal de Wielewaal staat donderdag 1 oktober van 10.00 - 15.00 open voor 55+ers en mantelzorgers. In voorgaande jaren werd er op de dag van de ouderen een activiteit voor de ouderen in de vorm van een buffet of een voorstelling georganiseerd. Dit jaar heeft het comité voor het eerst een grote doe- en informatiebeurs georganiseerd voor deze doelgroep.

Walter Leendertse

t@wleendertse

14 december 1990 besloten de VN dat 1 oktober een jaarlijkse internationale Dag voor de Ouderen moest worden. Op deze manier werd er aandacht gevraagd voor o.a. het verbeteren van de zorg en de strijd tegen eenzaamheid en uitsluiting. De landelijke en plaatselijke comités werden vrij gelaten in de invulling van deze dag. Het plaatselijke comité bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende zorg- en welzijnsinstellingen en een onafhankelijk voorzitter, Piet van der Priem. Dit jaar heeft het comité het thema 'Voorbereid op de toekomst' gekozen. Volgens van der Priem wordt deze dag van de ouderen, met een heuse doe- en informatiebeurs een erg leuke, gezellige dag met een informatieve twist. ,,Er zijn zoveel veranderingen geweest als het gaat om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)", legt Susanna Kos, directeur van Welzijnsstichting Servanda, uit. ,,Er komt veel meer op het bordje van plaatselijke overheden. Onder andere door deze veranderingen is het plaatselijke comité van mening dat een stuk informatieverstrekking noodzakelijk is. Daarom zijn mantelzorgers ook van harte uitgenodigd."

,,Naast het informatieve gedeelte is er ook ruimte voor ontspanning", vertelt van der Priem. Volgens van der Priem vallen 55+ers vaak in een soort gat wanneer men stopt met werken. Deze beurs is een mooie kans om eens te kijken wat voor vrijetijdsbestedings- en vrijwilligersmogelijkheden er in Hardinxveld zijn. Er is op de beurs voor elk wat wils te beleven. Naast de verschillende infostands kunnen bezoekers zich onder andere laten masseren, zijn er verschillende sportieve activiteiten en heeft de Historische vereniging een mooie diavoorstelling in petto. Kos kijkt persoonlijk erg uit naar de aanwezigheid van oud-wethouder Karel May en zijn vrouw. ,,Zij hebben veel verstand van kunst en zullen net als bij televisieprogramma 'Tussen Kunst en Kitsch' kunstwerken taxeren."

Het plaatselijke comité wil alle vrijwilligers en sponsoren bij voorbaat al hartelijk dank zeggen voor hun geleverde bijdrage. ,,Zo'n dag kun je niet elk jaar organiseren", aldus van der Priem ,,Echter met de financiële hulp van verschillende partijen is het dit jaar wél gelukt. Het gaat een mooie dag worden!"