• OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    Ellen Koppen-Fo.

Dagelijks bestuur Waterschap Rivierenland benoemd

H'VELD-G'DAM Het nieuwe College van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Rivierenland is op maandag 11 mei geïnstalleerd. De heemraden voor de periode 2015-2019 zijn: Mathieu Gremmen (loco-dijkgraaf), Arie Bassa (2e loco-dijkgraaf), Goos den Hartog, Hennie Roorda en Gerard Nieuwenhuis. Tevens is het bestuursakkoord gepresenteerd. Dit is een akkoord op hoofdlijnen met als motto 'Veilig en vernieuwend'.

Centraal staat de uitvoering van de kerntaken. Om wonen en werken in het rivierengebied, nu en in de toekomst, mogelijk te maken zorgen we voor een optimale uitvoering van onze kerntaken op het gebied van waterveiligheid, watersysteem en waterketen. In deze bestuursperiode gaat extra aandacht uit naar de waterveiligheid nu grote dijkverbeterings­projecten worden uitgevoerd en Waterschap Rivierenland een belangrijke bijdrage wil leveren aan het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Daarnaast staat deze bestuursperiode in het teken van bestuurlijke vernieuwing en vergroten van de zichtbaarheid van het waterschap. Een voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing is dat we van 6 naar 5 heemraden zijn gegaan, om de bestuurlijke drukte te verminderen. Ook willen we het politieke debat zichtbaarder maken, bijvoorbeeld door politieke debatten live uit te zenden.

Lastenstijging blijft beperkt in de komende periode en wordt eerlijk verdeeld. Binnen dit kader speelt innovatie een belangrijke rol met het oog op duurzaamheid en doelmatigheid. Burgerparticipatie en samenwerking met partners zoals gemeenten zullen worden geïntensiveerd om win-win situaties te benutten. Een pragmatische en klantgerichte werkwijze past bij het waterschap als professionele uitvoeringsorganisatie.