• Lex van Lieshout ANP XTRA

Daling aantal nieuwe WW uitkeringen

H'VELD-G'DAM Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's van Groot Rijnmond is in de eerste acht maanden van 2016 gedaald. In vergelijking met vorig jaar zijn er 12% minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt. Landelijk was de daling in deze periode nog hoger (14%). Werkgevers ondervinden nog steeds problemen bij het vinden van geschikt personeel voor ICT-beroepen, juristen en een aantal zorgberoepen. UWV verstrekt in 2016 tot en met augustus 34.731 nieuwe WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's van Groot Rijnmond (Drechtsteden, 4.988; Gorinchem, 1.881; Rijnmond, 27.862). In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn dat 4.928 nieuwe WW-uitkeringen minder (-12%). UWV verstrekte toen 39.659 nieuwe WW-uitkeringen. Landelijk daalde het aantal nieuwe WW-uitkeringen met 14%. Het aantal lopende WW-uitkeringen in Groot Rijnmond bedraagt 43.427 in augustus. Hiervan gaan 6.383 WW-uitkeringen naar Drechtsteden, 2.690 naar Gorinchem en 34.354 naar Rijnmond. In de regio's samen waren dat er een maand eerder 44.361 en een jaar eerder 43.120 WW-uitkeringen. Een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen gaat uit van de Wet Werk en Zekerheid. Nederland als geheel telt 426.637 lopende WW-uitkeringen in augustus 2016. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedraagt 4,7% voor Drechtsteden, 3,6% voor Gorinchem, 5% voor Rijnmond en 4,8% voor Nederland.

KRAPPER Er stonden in het tweede kwartaal van 2016 in de arbeidsmarktregio's van Groot Rijnmond 17% meer vacatures open dan een jaar eerder. Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt zijn er, vergeleken met vorig jaar, 12% minder kortdurend werkzoekenden (korter dan 6 maanden zonder werk). Door de toename van het aantal openstaande vacatures en afname van het aantal kortdurend werkzoekenden neemt de spanning op de arbeidsmarkt voor deze regio's verder toe. Het werkaanbod ten opzichte van het aantal werkzoekenden komt dan meer in evenwicht. De arbeidsmarkt wordt krapper en dat geldt zeker voor bepaalde beroepen.