• BDUmedia

Daling WW-uitkeringen en kansen voor werkzoekenden in de horeca

H'VELD-G'DAM Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond is in maart 2018 afgenomen. In de drie regio's zijn ruim 35.000 horecamedewerkers werkzaam. Werkgevers ervaren echter in toenemende mate belemmeringen als gevolg van een gebrek aan personeel. In de horeca lijken kansen voor uitkeringsgerechtigden het grootst in de functies basiskok, zelfstandig werkende kok en medewerker bediening.

Eind maart 2018 verstrekt UWV in de arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond 33.915 WW-uitkeringen: een daling van -0,9% ten opzichte van een maand eerder. Deze daling is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van -0,7%. De grootste daling in de drie regio's vond plaats in de landbouw visserij en het onderwijs. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Drechtsteden (3,4%) en Gorinchem (2,8%) lager dan het Nederlands gemiddelde (3,7%). In Rijnmond bedraagt het WW-percentage 4%.

Het aantal WW-uitkeringen in de horeca is gedaald. Beroepen met een hoog werkhervattingspercentage en een grote uitstroom uit de WW zijn: basiskok, zelfstandig werkende kok en medewerker bediening. De economie groeit en consumenten geven elk jaar meer uit aan horecabezoek. Dat zorgt voor een toename van de werkgelegenheid in deze sector. Goede horecavoorzieningen vormen een onmisbaar element in citymarketing richting toeristen en zakelijke klanten. Rijnmond (28.700), Drechtsteden (4.300) en Gorinchem (2.300) tellen zo'n 35.300 horecawerknemers. Jongeren bezetten landelijk de helft van de werknemersbanen in de sector. Het gaat hier in veel gevallen om flexwerk: oproepcontracten, contracten voor bepaalde tijd en kleine deeltijdbanen komen in de horeca relatief vaak voor.

Weer en seizoen zijn in de horeca sterk van invloed op de behoefte aan personeel. Het voorjaar is traditioneel een periode waarin horecawerkgevers op zoek gaan naar personeel. Het vinden van personeel is niet altijd even gemakkelijk. In vergelijking met vorig jaar is er een toename van het aantal horecaondernemers dat door een tekort aan arbeidskrachten belemmeringen ervaart. Dit biedt kansen voor werkzoekenden.