• Expo Koperen Knop

    Richard van Hoek Fotografie

De Koperen Knop toont variatie in 3D

H'VELD-G'DAM In De Koperen Knop is er de komende maanden een expositie te zien met allerlei verschillende soorten werken in 3D, Bedrijven, ontwerpers en specialisten hebben hun medewerking verleend aan de verrassende expositie die donderdag 18 april werd geopend. Op 1 juli krijgt de expositie een verjonging aks een aantal zaken wordt vervangen door andere zaken en zo nog meer aansluit op de belevingswereld van de jeugd. Op 23 mei is er een lezing van Ritchie van Daal over 3D-printen en op 6 juni houdt Harry Faber van der Meulen een lezing over pop-up boeken.