De Koperen Knop zoekt vrijwilligers

H'VELD-G'DAM Museum De Koperen Knop maakt zich op voor de toekomst. Daarom zijn er momenteel verschillende vrijwilligersplaatsen in te vullen. Voor bestaande functies, maar ook voor nieuwe functies, zoals voor de theetuin die het museum volgend voorjaar gaat openen. De werkzaamheden in het museum gebeuren in teamverband of in werkgroepen en commissies.

Voor de expositiecommissie zoekt het museum enkele nieuwe leden. Mannen of vrouwen die zich willen inzetten voor het bedenken, uitwerken en inrichten van de wisselexposities. De commissie komt gemiddeld elke zes weken bij elkaar en vervolgens worden in kleinere thematische werkgroepen de werkzaamheden verricht. Het museum zoekt vooral mensen die wat afweten van organiseren, plannen en ICT. Het gaat hierbij vooral om algemene en historische exposities. Specifieke ervaring is niet vereist, maar wel is het zich willen ontwikkelen en een goede contactuele vaardigheid een pré.

De volgens jaar te openen theetuin kan ook zonder museumbezoek toegankelijk zijn. Voor de bemensing is het museum op zoek naar vrijwilligers voor de bediening het inkopen van consumpties, het dagelijkse schoonmaakwerk en het gezellig houden van de theetuin. In het 'hoogseizoen' zal de tuin ook open zijn op momenten dat het museum gesloten is.

Ook zoekt het museum dames en heren, die de groepsontvangsten verzorgen. De ontvangst, het rondleiden, het serveren van consumpties (van koffie tot en met een lunch) en alle voorkomende werkzaamheden. Omdat het museum zich in de toekomst nog meer op groepen gaat richten (er komt een uitgebreide groepsfolder) wil het gesteld staan met een goed uitgerust team.

Daarnaast zijn er nog meer functies, zoals een invalkracht voor de museumtuin en iemand die de publiciteitsfunctionaris ondersteunt. Voor alle functies geldt dat er een proefperiode is, waarin de vrijwilliger het museum en de collega's leert kennen en het museum een beeld krijgt van de vrijwilliger. In alle gevallen is er sprake van een interne opleiding en zijn er vrijwilligers, die de nieuwelingen begeleiden.

Er is plaats voor mensen van alle leeftijden. Maar om een goed gemiddelde te krijgen wordt met name aan jongere mensen gevraagd op deze oproep te reageren. Een combinatie van meerdere vrijwilligersfuncties is mogelijk. Het museum voert een modern vrijwilligersbeleid met uitgebreide overlegstructuur, waarbinnen iedereen alle ruimte krijgen om zich te ontplooien en te uiten. Reacties zijn welkom bij de directeur, Alida de Jong-Ambachtsheer, koperenknop@planet.nl of 06-14148618. Informeer eens geheel vrijblijvend.