• Na het heuglijke eindoordeel van de kwaliteitscontroleur kon samen met bewoners en vrijwilligers het glas worden geheven. Het atrium vulde zich met blije gezichten.

    De Lange Wei

De Lange Wei gaat door met gouden keurmerken behalen

H'VELD--G'DAM De Lange Wei wrijft zich in de handen. De woonzorgorganisatie mag over een aantal weken weer het PREZO Gouden Keurmerk van Stichting Perspekt in ontvangst nemen. De auditor ofwel kwaliteitscontroleur van deze toetsingsorganisatie kwam dinsdag 23 januari na een hele dag te hebben rondgekeken bij alle disciplines (binnens- en buitenshuis) en vele gesprekken met cliënten en medewerkers tot de conclusie dat De Lange Wei zijn zaken in de volle breedte 'heel goed' op orde heeft. ,,Er hebben het afgelopen jaar goede, logische veranderingen plaatsgevonden, maar de zorg is op dezelfde wijze doorgegaan."

De Lange Wei grossiert inmiddels in gouden keurmerken. Voor het negende achtereenvolgende jaar werd samen met bewoners, medewerkers en vrijwilligers het glas geheven (zie foto). Dat gebeurde na een positief eindgesprek waarin de auditor vertelde dat hij een stijgende lijn ziet op het gebied van kwaliteit en veiligheid en dat er weinig tot geen verbeterpunten zijn. Hij verstrekt dan ook 'een zonder meer positief advies' hetgeen over een paar weken resulteert in een klinkend rapport.

PIJLERS De kwaliteitscontrole was voornamelijk gericht op een drietal pijlers, te weten: het zorgleefplan, informatie aan en communicatie met cliënten en cliëntveiligheid. De dossiers zien er volgens hem goed uit en datzelfde geldt voor de informatie- en medicatievoorzieningen. Aan de veiligheid en voedselhygiëne wordt, zo oordeelt hij, veel aandacht besteed en de huiskamers (één van de doorgevoerde veranderingen in het kader van kleinschaligere zorg) zien er mooi uit en zijn goed op orde. Bestuurder Agnes Klaren glunderde. ,,Het is fijn om van een externe toetser te horen dat er positieve energie zit in onze organisatie. Met heel veel gedreven medewerkers met passie voor de zorg aan onze cliënten. Ik ben heel blij met deze uitslag. Iedereen binnen De Lange Wei mag met recht trots zijn op de prestatie die we met z'n allen hebben geleverd. We zien al onze inspanningen van de afgelopen maanden terug in deze feedback. Leren en verbeteren en het elke dag nét weer een stukje beter doen voor onze cliënten zit in onze haarvaten."

PREZO Prestaties Zorg (afgekort PREZO) is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg die helpt te sturen op verantwoorde zorg. Stichting Perspekt ondersteunt organisaties en professionals bij het behalen van prestaties gericht op interne kwaliteitsverbetering en vanuit cliëntenperspectief.