De Lange Wei speelt in op veranderingen in de zorg

H'VELD-G'DAM - De Lange Wei is maandag 2 februari gestart met een nieuwe manier van werken. Met deze omvorming speelt de zorgaanbieder in op de veranderingen in de zorg. Vanaf 2 februari worden cliënten door ZIP-teams ondersteund. Kleine teams van tien à vijftien verzorgenden die zich zelfstandig, integraal en professioneel inzetten voor een groep van circa tien cliënten. Wil Markesteijn, directeur/bestuurder De Lange Wei vertelt: ,,Met deze omvorming bieden wij cliënten een beschermde leefomgeving die past in de huidige tijd. Een omgeving waarin cliënten zo zelfstandig mogelijk hun eigen leven blijven inrichten, deelnemen aan activiteiten van hun keuze en hun zelfredzaamheid wordt verhoogd."

De zorgaanbieder beschikt over twaalf ZIP-teams, waarvan zes in locatie De Lange Wei en twee in locatie De Zes Molens. De overige vier teams bieden wijkverpleging aan cliënten die zelfstandig thuis wonen in de gemeentes Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden. ,,Voor de medewerkers betekent de veranderde werkwijze een omslag in hun denken en handelen. Hierdoor kunnen zij meer verdieping geven in hun werk en de relatie met onze cliënten en hun familie. Wij zijn blij dat we dit kunnen doen met al onze medewerkers en wij hen allemaal binnen boord kunnen houden."

Voor cliënten die niet de gehele dag zelfstandig de dag door kunnen brengen, heeft De Lange Wei de Zonneweide ingericht: een toezichtkamer waar de gehele dag medewerkers aanwezig zijn om samen met cliënten invulling te geven aan de dag. ,,In de Zonneweide kunnen cliënten samen met medewerkers koken, de krant lezen, een spelletje spelen of een andere activiteit ondernemen."

De Lange Wei betrekt familie, vrienden en (eventuele) buren bij de zorg en ondersteuning van haar cliënten. ,,Juist in deze tijd wordt het sociale netwerk van de cliënt steeds belangrijker. Al in de eerste week na de start zien we dat familie en vrienden met cliënten mee gaan naar activiteiten, samen koffie gaan drinken of eten in ons restaurant. Met elkaar kunnen we op deze manier de zelfredzaamheid van cliënten verhogen en hoge kwaliteit van zorg en ondersteuning blijven bieden."

Om aan te sluiten op de nieuwe werkwijze, heeft De Lange Wei haar activiteitenaanbod uitgebreid en de openingstijden van restaurant De Boerse Pracht verruimd. Daarnaast zijn er twee activiteitenruimtes bij gekomen: de Serre en het Praathuis. ,,In de Serre kunnen cliënten deelnemen aan creatieve, tuin- en bewegingsactiviteiten. Bij mooi weer kunnen zij via de openslaande deuren de beweeg- en beleeftuin bezoeken. Deze wordt in de toekomst met een hek afgesloten, zodat cliënten veilig buiten kunnen zijn. In het Praathuis kunnen cliënten onder andere deelnemen aan keukentafel- en thema-activiteiten. Tot slot is het restaurant tussen 8.00 en 19.30 geopend om te ontbijten, koffie te drinken, te lunchen en te dineren."