• Sybren Boer
  • Sybren Boer

De Soos: Vóór jongeren, dóór jongeren

GIESSEN-OUDEKERK Al 35 jaar draait dit unieke concept; een jeugdsoos voor jongeren die gerund wordt door jongeren. Bijna twee jaar geleden heeft Soos De Korf (De Soos) onder een nieuw bestuur een enorme boost gekregen. Sinds die tijd vinden elke twee à drie weken gemiddeld zo'n 180 jongeren uit Giessenburg en de omliggende dorpen hun weg naar De Soos aan de Oudkerkseweg in Giessen-Oudekerk.

Het bestuur bestaat uit een groep van 12 jongeren in de leeftijd van 18 tot 29 jaar die zich vrijwillig inzet voor De Soos. ,,Het is gaaf om te zien wat je in bijna twee jaar tijd neerzet met elkaar en we genieten volop van het succes van de avonden," aldus voorzitter Eline Dijksman. De Soos is een veilige, betaalbare ontmoetingsplek voor de jeugd uit de regio. Er heerst een unieke, positieve sfeer. Elkaar ontmoeten, een praatje maken met een drankje, een dansje en gezellige muziek; dat zijn de pijlers van De Soos.

Regelmatig vinden er themafeesten plaats. Zo is er 27 oktober een Oktoberfest-avond. ,,Het is iedere paar weken weer één groot feest! Het is leuk om te zien dat ook onze bezoekers dit zo waarderen en de komende data alvast in hun agenda zetten om zo geen avond te hoeven missen! We zien steeds weer nieuwe gezichten en een grote groep 15-jarigen staat te popelen om eindelijk naar De Soos te mogen."

Iedere soosavond hebben naast de bestuursleden (herkenbaar aan de 'Soospolo's) ook een groot aantal vrijwilligers een taak. Zo staan er jongeren bij de ingang om de ID's van de bezoekers te controleren (,,onder de 16 jaar kom je er helaas niet in!") en bandjes uit te delen zodat er geen alcohol geschonken wordt aan minderjarigen. Ook achter de bar wisselt een aantal vrijwilligers elkaar af. ,,Omdat veel vrijwilligers en bezoekers elkaar kennen, is de sociale controle groot. Ook ouders weten dat, waardoor ze hun jongeren met een gerust hart naar De Soos laten gaan."

De Soos heeft een christelijke identiteit. Dit betekent dat er vanuit een bepaalde visie wordt gehandeld. ,,We kijken naar elkaar om en zijn betrokken met de bezoekers. We steunen diverse goede doelen door hier speciale avonden voor te organiseren. Daarnaast helpen we een sponsorkindje via Compassion. Op deze manier hopen we iets uitzonderlijks uit te stralen."

Het gebouw, dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld aan de gezamenlijke kerken van Giessenburg en Giessen-Oudekerk, is in al die jaren onderhouden en verbeterd door vrijwilligers. Hierdoor is het gebouw een ideale, sfeervolle plaats om regelmatig 150 tot 200 jongeren te verwelkomen. Het huidige bestuur heeft recent onder andere de bar opgeknapt, een rokersruimte gebouwd en een nieuwe geluidsinstallatie geplaatst. Het gebouw is goed geïsoleerd en er worden diverse maatregelen genomen om overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast organiseert De Soos inloopbijeenkomsten voor de buurt en onderhoudt het bestuur door middel van een groepsapp contact met de omwonenden.

De Soos is nog één van de weinig overgebleven uitgaansgelegenheden binnen de gemeente Giessenlanden. ,,Ook wij hebben gehoord van de herinrichtingsplannen voor het gebied rondom de basisschool in Giessen-Oudekerk, waar ook het soosgebouw zich bevindt. Volgens de eerste ideeën zou het soosgebouw moeten wijken om de herinrichting mogelijk te maken. We merken echter dat veel mensen De Soos als een waardevolle ontmoetingsplek zien, die ze niet kwijt willen. Wij hebben er daarom alle vertrouwen in dat dit unieke concept van De Soos niet verloren gaat."