• Gemeente Hardinxveld-Giessendam

'De TAB is de TAB niet meer'

H'VELD-G'DAM Raadslid Robert Philippo stapt uit de TAB en gaat verder als eenmansfractie.Hij is ontevreden over hoe het eraan toegaat binnen de lokale partij, die volgens hem verborgen agenda's erop nahoudt en afspraken niet nakomt.

,,Na de laatste verkiezingen is de TAB helaas niet meer de oude en dat is jammer'', licht Philippo zijn besluit toe. ,,Verborgen agenda's en afspraken niet nakomen bepalen deels het beleid en dat is een sfeer waar ik niet in kan werken om ons dorp en u succesvol te dienen. Ik hou van transparantie.''

De TAB meldt dat Philippo maandag zijn besluit heeft genomen. Volgens de grootste partij van Hardinxveld is de reden van zijn vertrek het besluit rond commissie-Deetman. ,,De commissie heeft geadviseerd om regionale zaken in de Drechtsteden juist meer lokaal uit te voeren en lokaal over te laten beslissen. Daar kunnen wij als lokale partij natuurlijk niet op tegen zijn. Onze fractie besloot voor het voorstel te stemmen. Later bleek dat Robert Philippo zich hier niet in kon vinden", zegt TAB-fractievoorzitter Dick Fijnekam.

Philippo beaamt dat hij van mening verschilde over het Deetman-rapport, maar weerspreekt dat dat de reden is om zich af te scheiden. ,,Er moet namelijk heel wat gebeuren om op te stappen na al die mooie jaren met de TAB. Als het zo eenvoudig was dan zouden er meer raadsleden van stoeltje zijn gewisseld. Het gaat hier echter om hoe je met elkaar omgaat en niets anders.''

Volgens Fijnekam is nog geprobeerd om de plooien glad te strijken. ,,We hebben grote inspanningen gedaan om Robert en de fractie weer bij elkaar te krijgen. Dat liep stroef. Zijn besluit leek vast te staan'', aldus de fractievoorzitter. Philippo zegt dat hij zelf het initiatief tot een gesprek heeft genomen. Maar dat voelde volgens hem ,,als een tribunaal en daar ben ik mee gestopt.''

De TAB is teleurgesteld over het besluit. ,,Met het vertrek van Robert missen we een gedreven raadslid en onze vijfde zetel. Maar om veel dingen voor ons dorp te bereiken is goede samenwerking ontzettend belangrijk in onze mooie partij'', zegt Fijnekam. ,,Onze fractieleden hebben het volste vertrouwen in elkaar. Onze fractie komt hier sterker uit.''

Philippo gaat verder als Fractie Philippo. Hij wil zich naar eigen zeggen ,,zonder opgeblazen marketing en poeha'' blijven inzetten voor het dorp.