'De wereld wordt niet op z'n kop gezet'

H'VELD-G'DAM - De gemeente is afgelopen maandag gestart met het informeren en raadplegen van de samenleving over de mogelijke toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot het samenwerkingsverband van de Drechtsteden. In totaal worden er zes bijeenkomst gepland: de eerstvolgende is woensdagavond. Dan worden bewoners verzocht hun mening te delen over de toekomst van hun woonplaats.Door Annika BothVerleden maandagavond werden verschillende sociaal-maatschappelijke instellingen alvast kort gevraagd naar hun standpunt omtrent de toetreding van de gemeente tot de Drechtsteden. Het college gaat later ook om de tafel met de plaatselijke ondernemers over hetzelfde onderwerp. Woensdagavond en zaterdagochtend is het de beurt aan de bewoners. Burgemeester Augusteijn wil wat misverstanden uit de weg ruimen. ,,Laten we duidelijk zijn: het gaat hier niet om een fusie. De gemeente kiest simpelweg voor de tweede optie, omdat de eerste optie op niets is uitgelopen. In 2012 heeft de gemeenteraad daar al overeenstemming over bereikt. Hardinxveld-Giessendam heeft versterking nodig. Die kunnen wij vinden bij de Drechtsteden. Het is een succesvol model, dat zichzelf al heeft bewezen, en dat de eigenheid van de aangesloten gemeenten waarborgt. De wereld wordt niet op zijn kop gezet.'' Augusteijn geeft tijdens de bijeenkomsten een toelichting op de laatste ontwikkelingen in de regionale samenwerking. Organisatieadviseur Angel Franken geeft een korte presentatie over de Drechtsteden in feiten en cijfers. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen, het geven van tips en het uiten van ideeën. Dit gebeurt onder leiding van een aantal raadsleden.  Het college staat positief tegenover de geplande gesprekken. ,,De uitkomsten van de bijeenkomsten worden 18 december door de raad besproken. Zij beslist dan wel of niet de samenwerking met de Drechtsteden te onderzoeken. Dat mogelijke onderzoek hopen wij in 2015 te kunnen afronden, om in 2016 ons het zevende lid van de Drechtsteden te kunnen noemen.''