• Archief BDUmedia

Debat over toekomst Hardinxveld

H'VELD-G'DAM De gemeenteraad van Hardinxveld heeft donderdag ingestemd met de jaarrekening over 2018. Daar werd een week eerder over gedebatteerd, maar omdat de accountant nog geen goedkeuring had gegeven kon de jaarrekening toen nog niet worden vastgesteld. Dat is nu wel gebeurd. Ook de plannen van het college voor de komende jaren heeft de raad mee ingestemd. Al ging daar wel een pittige discussie aan vooraf.

Voor alle partijen zijn de oplopende kosten in het Sociaal Domein een grote zorg. Daardoor is het financiële perspectief van de gemeente een stuk minder rooskleurig. Volgens Cor van Vliet van de ChristenUnie is ,,de tijd van scherpe keuzes aangekomen".

De extra kosten zijn voor hem en het CDA reden om de manier waarop bijvoorbeeld de jeugdzorg is ingericht nog eens goed tegen het licht te houden. Wethouder Theo Boerman liet weten dat hij verwacht dat het Rijk met meer geld over de brug zal komen, omdat de zorgkosten in heel het land oplopen.

De SGP maakte zich tijdens het debat druk om de geluidsoverlast die de grote evenementen in Hardinxveld met zich meebrengen. Arjan Meerkerk liet weten dat de Oranjefeesten en het HAGI-festival niet tot overlast mag leiden bij omwonenden. Wethouder Jan Nederveen gaf aan dat de feestweek van afgelopen april nog geëvalueerd wordt en de resultaten daarvan gedeeld zullen worden. Meerkerk wil dat eerst afwachten om te bepalen ,,of verdere actie noodzakelijk is".

De TAB vindt op haar beurt dat het terras bij 't Kraaienest teruggeplaatst moet worden. Vorig jaar mocht de kroeg bij wijze van proef een terras neerzetten, maar vanwege de verkeersveiligheid heeft de gemeente voor dit jaar vooralsnog geen goedkeuring gegeven. Onbegrijpelijk vindt fractievoorzitter Dick Fijnekam. Volgens hem nodigt de Damstraat niet uit tot hard rijden. Ook daarvan liet wethouder Nederveen weten dat een verkeersrapport is opgesteld en dat met 't Kraaienest het gesprek wordt aangegaan.

De PvdA is van mening dat op het gebied van burgerparticipatie nog een wereld is te winnen. Volgens PvdA-voorman Max van den Bout worden burgers bij gemeentelijke projecten te laat betrokken. Als voorbeeld noemde hij onder meer de IJzergieterij en de Rokerij. Hij kreeg steun van onder meer het CDA, Fractie Philippo en de ChristenUnie. Alleen de SGP is kritisch op de manier waarop burgers mee mogen praten. Volgens Meerkerk hebben inwoners ook eigenbelangen en moet daar rekening mee worden gehouden.

Wim de Ruiter van het CDA sloot zich tijdens het debat aan bij de oproep van de TAB om de invulling van de Maatschappelijke Agenda (MAG) nog eens onder de loep te nemen. Ze willen daarover nog dit jaar in debat. De regels van de MAG komen volgens beide partijen steeds meer overeen met het oude subsidiebeleid. Volgens Van Vliet van de ChristenUnie is dat overdreven. Hij bracht ertegenin dat het subsidiebeleid maar op één punt gelijk is gebleven, namelijk de vergoeding die sportverenigingen krijgen voor het ledenaantal.

Robert Philippo van de eenmanspartij Fractie Philippo maakt zich zorgen om de luchtkwaliteit in Hardinxveld. Wat hem betreft hoeft de Waterbus hier ook niet aan te meren als die niet volledig elektrisch is. Daarnaast vraagt hij zich af of het aanleggen van een fietssnelweg langs de A15 wel verstandig is. Op die manier adem je alleen maar de gassen in van de auto's die aan de andere kant langs scheuren. Hij ziet liever een andere route.